Anmeldelse af olietank

Du skal udfylde en anmeldelse ved etablering, sløjfning eller fjernelse af olietanke. For at anmelde olietanke skal du bruge selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.
Byg og Miljø guider dig igennem anmeldelsesprocessen og sørger for at hjælpe dig med at få de korrekte oplysninger og dokumenter sendt til kommunen.

Gå til byg og miljø her

Etablering af olietank

Du skal vedhæfte følgende oplysninger ved anmeldelsen, når du etablere en olietank:

  • tankattest
  • placeringsskitse

Er olietanken af plast?

Der er særlige brandmæssige krav til placeringen af olietanke fremstillet af plast.
Du kan læse mere om de brandmæssige krav i vejledningen fra Beredskabsstyrelsen om brandfarlige væsker, side 93, bilag A.

Vejledning om brandfarlige væsker

Når du skal etablere en olietank i plast skal du overholde de gældende krav og vejledninger der er på området.
Du skal sammen med anmeldelsen sende en facadetegning som viser, hvor der er døre og vinduer. Du skal også oplyse, hvilket materiale væggen er lavet af.

Hold øje med din plasttank

Desværre har olieselskabernes forsikring konstateret et øget antal skader og revner på plasttanke. I den forbindelse oplyser de på deres hjemmeside, at det er en god idé løbende at holde øje med din olietank og tjekke den for revner og skader - især når tanken står udendørs og ikke er overdækket og den er udsat for direkte sollys og varme.

Læs her hvordan du tjekker din olietank

Senest opdateret 07-11-2023