Forsikring mod forurening fra olietanke

Alle ejere af villaolietanke, (det vil sige tanke mindre end 6.000 liter, hvor et olieselskab leverer olie til) er omfattet af den kollektive olieforureningsforsikring. Det er dog et krav, at mindst halvdelen af det opvarmede areal bliver anvendt til beboelse. Derudover er det en betingelse, at tanken skal være lovligt installeret.

Den kollektive olieforureningsforsikring dækker et halvt år efter, at en lovlig tank er taget ud af brug. Hvis der bliver konstateret en olieforurening på et senere tidspunkt, må du som ejer selv betale for en oprensning af grunden, og det kan let blive en udgift på 1 mill. kroner.

Her kan du læse om olieforureningsforsikringen

Senest opdateret 07-11-2023