Lovgivning vedr. olietanke

Du kan læse mere om regler for etablering, sløjfning og forældelsesfrister for olietanke i oliebekendtgørelsen.

Her finder du link til olietankbekendtgørelse

Det er ikke muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger pr. 1. juli 2016

I bygningsreglementet er der udstedt en ændringsbekendtgørelse til bygningsreglementet, der betyder at pr. 1. juli 2016 er det fremover er forbudt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme og naturgas.
Det vil fortsat være muligt, at installere oliefyr i eksisterende bygninger uden disse alternativer.

For nye bygninger indføres stop for brug af olie- og naturgasfyr. Der er dog mulighed for undtagelse, hvis der ikke er egnede alternativer til rådighed.

 
 
 
Senest opdateret 07-11-2023