Anmeldelse af olie-og benzinudskiller

Du skal tilmelde dig en tømningsordning, hvis du har en olie- og benzinudskiller tilkoblet dit afløbssystem.

Anmeldelsesskema for olie- og benzinudskillere og sandfang