Kæmpe-bjørneklo

I Holbæk Kommune er alle lodsejere – private såvel som offentlige – forpligtet til at bekæmpe Kæmpe-bjørnekloen på deres ejendom.

Holbæk Kommune har lavet en indsatsplan for bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo. Planen skal være med til at sikre en mere effektiv og udbredt bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.

Planen indeholder regler for hvordan kommunen skal håndtere bekæmpelsen og hvordan der f.eks. kan gives påbud til ejere om bekæmpelsen.

Gå til indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Du kan bruge selvbetjeningsløsningen "Giv et praj", hvis du vil fortælle os om, hvor der vokser bjørneklo.

Giv et praj

Link til folder om kendetegn på Kæmpe-bjørneklo 

Link til Naturstyrelsens hjemmeside - Sådan bekæmpes bjørneklo

Senest opdateret 19-04-2024