Lavbundsjorde

Lavbundsjorde skal være med til at reducere udledningen af drivhusgasser og kvælstof til vores natur og miljø samt sikre biodiversiteten.

Holbæk kommune er med 5560 ha den kommune, der har mest lavbundsjord på Sjælland, heraf ca. 3330 ha i landbrugsmæssig drift. I kommunen står landbruget for ca. 40% af den samlede udledning af klimagasser. Heraf udgør udledning fra lavbundsjorde lidt over halvdelen af de 40%. Lavbundsjorde står dermed for en meget væsentlig del af kommunens samlede udledning. Derfor ligger der en meget stor og vigtig opgave med at få nedbragt disse lavbundsjordes negative udledning af klimagasser.

Udtagning af lavbundsjorder

Et lavbundsprojekt med udtagning af lavbundsjord etableres primært for at sikre en lavere udledning af drivhusgasser fra landbruget. Men klimaindsatsen via lavbundsprojekter bidrager også til både sikring af biodiversitet og reduktion af kvælstofudvaskning til vandløb, søer og fjorde. 

Ved udtagning eller ekstensivering af lavbundsjorde hæves vandstanden for derved at reducere jordens og landbrugets udledning af drivhusgasser. Når tørvejorde drænes og dyrkes, sker der en nedbrydning/forbrænding af jordens tørv, og denne nedbrydning resulterer i en stor CO2-udledning til atmosfæren. Det er denne nedbrydning af tørv og afledte udledning af CO2 som lavbundsprojekterne skal standse ved at hæve vandstanden på lavbundsjorderne. Herved vandmættes tørvejorden og sikrer en fastholdelse af jordens kulstofindhold. På vådgjort lavbundsjorder vil der på lang sigt ofte ske en kulstofopbygning og de vil give et positivt bidrag til klimasikringen.

Information om udtagning af lavbundsjorde

 

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36  - spørg efter naturteamet.

Du kan også kontakte os via nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Senest opdateret 07-11-2023