Grønbroget tudse på Orø

Billedet viser en grønbroget Tudse. Tudsen er hvid med olivengrønne pletter

Fremtidens lune forårsaftener på Orø byder forhåbentlig snart igen på den velkendte fløjteklang fra de grønbrogede tudser.

Der blev budt et varmt velkommen hjem til de Grønbrogede tudser, da de blev genudsat i flere forskellige vandhuller på Orø i sommeren 2022. I et tæt samarbejde mellem lodsejere, Københavns Zoo, Holbæk Kommune og øvrige øboere, blev der udsat godt 100 etårige individer af arten grønbroget tudse samt tusindvis af haletudser i fire vandhuller på øen.

Indsatsen skal gøre op med den tilbagegang der har været observeret i bestanden gennem de sidste 20 år. På Orø har den næsten været udryddet, indtil i 2008 hvor man begyndte med tiltag, der skulle forbedre vandhuller og levesteder for den Grønbroget tudse.

Hvordan ser fremtiden ud?

I fremtiden vil Holbæk Kommune fortsat føre tilsyn med arten samt og skabe flere levesteder herunder nye vandhuller til den nye og forhåbentlig voksende bestand. Orøstrand Dyrepark kommer også til at spille en rolle i Grønbroget tudses fremtid på øen. I samarbejde med Københavns Zoo skal Orøstrand Dyrepark nemlig passe de grønbrogede tudses æg samt de små haletudser, indtil de er klar til udsætning på Orø. De har haft to dyrepassere på kursus inde hos Københavns Zoo og de første tudseæg forventes at blive hentet i løbet af april 2023. Herefter udruges æggene i nye tanke hos Orøstrand Dyrepark, hvor de små haletudser vil blive passet indtil de er klar til udsætning i flere forskellige vandhuller på Orø.

Fakta om Grønbroget tudse:

  • Arten lever i det sydøstlige Danmark
  • Tudserne er 6 - 9 cm lange
  • De yngler i lavvandet solbeskinnede vandhuller med lav bevoksning
  • De overvintrer i skjul på fugtige steder f.eks. under sten/grus/kvasbunker
  • I naturen kan de blive op til 7 år eller mere
  • Hunnen lægger mellem 2000 og- 18.000 æg
  • Arten er beskyttet under EUs habitatdirektiv som ”bilag 4 art”, den er fredet og ”rødlistet” (truet) i Danmark

Grønbroget tudse bliver også kaldt for fløjtetudse, fordi hannernes kvækken lyder som fløjtetriller.

Hør den grønbrogede tudse kvække

Senest opdateret 22-04-2024

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36  - spørg efter naturteamet.

Du kan også kontakte os via nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Vil du sende os et brev eller en pakke?

Find postadresserne her