Plejeplan for Maglesø

To plejeplaner for Maglesø – en af de største naturperler i kommunen - skal bevare naturen og adgangen til stier og udsigter i det storslåede istidslandskab.

Maglesø ligger i et dybt dødishul med stejle kanter. Skønheden og dramatikken ved landskabet omkring Maglesø, begejstrer de fleste besøgende. Området har mange naturtyper med dertilhørende planter, dyr og svampe. Her kan man opleve søer, stejle tørre skrænter med overdrevsflora, fugtige arealer med artsrig engflora, våde mosestrøg, selvsået yngre løvskov og krat samt ældre højskov.

Det sammenhængende netværk af stier giver besøgende mulighed for at opleve naturen på nært hold.
I dag er stierne mere eller mindre tilgroede på grund af manglende vedligeholdelse. Kommunen har derfor fået udarbejdet en plejeplan for stierne. Værst står det dog til med den ca. 2 km lange sti omkring Maglesø. Stien der er naturmæssigt varieret har stor rekreativ værdi. Stien byder både på strækninger gennem skov, lysninger langs søbredden med udsigt over søen og en strækning på svellebro gennem et ellers utilgængeligt moseområde i den sydlige del af søen.

Med den nye plejeplan, og en økonomisk bevilling vil det nu blive muligt at retablere stien.

Arbejdet starter i 2021 med rydning af krat, for at gøre stien mere fremkommelig og for at sikre udsigten over søen fra p-pladsen ved Maglesøvej og fra stien langs søbredden.
Stien vil få ny belægning og svellebroen vil blive repareret. Der vil desuden blive opsat diskrete pæle med afmærkning af stien.

Plejeplan for fredningen ved Maglesø (pdf)

Plejeplan for stisystemet omkring Maglesø (pdf) 

Færdsel ved Maglesø

Maglesø og skoven omkring er privat eget. 
Der gælder følgende regler

  • Der er adgang til skoven fra kl. 6.00 morgen til solnedgang
  • Det er tilladt at færdes til fods på skovveje og stier. 
  • Hunde skal føres i snor
  • Det er tilladt at bade i Maglesø
  • Fiskeri er forbudt
  • Normale cykler må køre på hovedstien fra Fiskerhytten til Sofienholm
  • Mountainbike er ikke tilladt

Færdsel sker på eget ansvar.

Hund i snor er velkommen. Det er kun tilladt at færdes på stier. Cykling er kun tilladt på hovedstien. Mountainbike er ikke tilladt. Det er tilladt at bade i Maglesø. Fiskeri er forbudt.

Stinet i området omkring Maglesø

Senest opdateret 22-04-2024

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36  - spørg efter naturteamet.

Du kan også kontakte os via nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Vil du sende os et brev eller en pakke?

Find postadresserne her