Skovgræsning i Tølløse Dyrehave

En flok kreaturer har fået hovedrollerne i kommunens biodiversitetsprojekt i Tølløse skoven - her skal de gå hele året og pleje naturen

Du har muligvis været i Tølløse Dyrehave og set den nye fold og måske også køerne? 

Udover den nye fold er noget af det vildeste, der er sket, at de to vandhuller i sydenden af engen er blevet ryddet for træer og buske og renset op, så de i fremtiden kan blive perfekte ynglesteder for padder - og så kan køerne drikke af dem. Derudover er der også blevet skovet et område med nåleskov. 
Ved at klik her kan du finde PDF med oversigtskort over området.

Kreaturerne er fra en økologisk bestand. De bliver dagligt tilset af deres ejer og forpagter af arealet - dyreholder Carsten.
I maj måned flyttede de første 9 kreaturer ind i indhegningen. Flokken vil løbende blive justeret. Den sammensættes ud fra hvilke køer, der kan gå sammen og antallet tilpasses den føde, der er på arealet. Der kan være op til 15 kreaturer i græsningsprojektet.
Projektet er et helårs afgræsningsprojekt uden tilskudsfodring. Kreaturerne går dermed ude hele året, de finder selv den føde de har brug for, har adgang til vand og kan søge ly i deres læskur. 

Formålet med naturplejeprojektet i den 42,5 ha store fold er at skabe mere biodiversitet - et andet ord for biologisk mangfoldighed eller artsrigdom. Det gør vi ved at lade op til 15 fredelige kreaturer af racen Angus afgræsse skoven, Dyrehaven, og engen langs Tysinge Å året rundt.
Nyere forskning viser nemlig, at man derved kan opnå de største forbedringer af naturen.

Hvordan kan køer skabe mere biodiversitet?

Kreaturerne bruger de fleste af deres vågne timer på at finde føde ved at græsse, men når de går ude hele året, hvilket er det naturlige for dem, æder de også træernes nederste grene og blade og nogle af de nye træer, der er spiret frem. Herved bliver skoven mere åben, og der skabes lys og plads til masser af nye plantearter. Så flytter flere insekter ind, som lever på og af disse planter, og fugle, som æder insekterne. Plantefrø bliver spredt via kokasserne, eller de bliver transporteret i dyrenes pels, falder af og spirer frem i områder, hvor dyrene har trådt jorden op. Dyrenes slid skaber også små områder med tør, bar jord, der fungerer som insekthoteller for bl.a. jordbier. Og sådan kan vi blive ved.

Når vi introducerer store, græssende dyr i skov- og naturområder forsøger vi at genskabe de naturlige dynamikker, som fandtes i naturen, før mennesket gav sig til at ændre på den.

Naturlig spredning og levesteder

Der vil i de kommende år blive skovet flere områder med nåletræ i skoven. Der vil ikke blive plantet nye træer, arealerne vil selv springe i skov ved hjælp af frø fra træerne i området, ved køernes frøspredning – eller en fugl flyver forbi og taber et frø i en kokasse, lige midt i et spirebed! Sådan vil vi opnå en mere naturlig, blandet skov.

Når træerne i skoven får lov til at blive gamle, bliver de langsomt indtaget af andre organismer, svampe, insekter, fugle mm. Der opstår huller, revner og råd. Nogle af de vigtigste levesteder i naturen er dødt ved – det skal vi have meget mere af. Men træerne i vores skove er ikke så gamle, at de af sig selv begynder at dø - heller ikke i Dyrehaven. Derfor vil vi i årene, der kommer, fremskynde processen ved at tilføje skader på træer og slå enkelte helt ihjel og lade dem stå i skoven. Dette kalder man at veteranisere træer.

Den Danske Naturfond og ZOO arbejder med veteranisering af træer for at sikre levesteder til de måske kun 2 bestande af billen Grøn Pragttorbist. Du kan læse mere om deres arbejde på linkene herunder:

Link til Zoo´s hjemmeside 

Link til Den Danske Naturfonds hjemmeside 


Hvis du vil læse mere om Biodiversitet og naturpleje kan du finde det på dette link til Miljø- og Fødevarestyrelsens hjemmeside

Find vej 

Hvis du vil besøge skoven, kan du køre ad Dyrehavevej, indtil du kan se indhegningen til venstre. Der er en P-plads lige før indhegningen, ved hundeskoven. Der er desuden flere låger i hegnet ud mod Dyrehavevej, som er lette at få øje på. Alternativt kan du køre til enden af Dyrehavevej, hvor der ved børneinstitutionen, Dyrehavevej 39, er en P-plads. Herfra kan du let finde frem til indhegningen på den modsatte side af institutionen.

Henvendelser vedrørende dyr og hegnslinjen skal rettes til:
Dyreholder Carsten, på telefon: 52 26 61 13

Andre henvendelser kan rettes til: 
Holbæk Kommune på telefon: 72 36 36 36 - spørg efter naturteamet. 

Særligt for ryttere

Man må færdes til hest hvor som helst indenfor folden - gerne udenfor stierne. Vær blot opmærksom på førnævnte regler for færdsel i folden. Hvis interessen for at ride i området med tiden bliver væsentligt større, kan det komme på tale at skilte særlige spor for ridende. Der er ved 3 af lågerne opsat trappeopsatser til rytteren, til op- og nedstigning indenfor og udenfor folden. Man skal trække sin hest igennem lågen.

På linket her kan du se luftfoto over folden (hegnet) med forklaring.

Senest opdateret 22-04-2024

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36  - spørg efter naturteamet.

Du kan også kontakte os via nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Vil du sende os et brev eller en pakke?

Find postadresserne her