Urørt skov

I Holbæk kommune vil vi sikre og højne biodiversiteten i skovene. Derfor ændres driften for de kommunale skove fra en skov med træproduktion som hovedformål til en skov hvis formål er at være natur.

Holbæk Kommune ejer ca. 288 ha skov fordelt på flere større og mindre skove. Fra 2021 er disse skove langsomt ved at skifte drift, så de fremover skal fungere som urørt skov.

Skovene er indtil for kort tid siden blevet forvaltet med træproduktion og rekreativ værdi for de besøgende som hovedformål. Dette vil kommunen i den kommende tid lave om på. Vi ønsker i stedet at lade skoven stå urørt dvs. at kommunen ikke længere vil fælde træer af økonomiske årsager.

Det betyder dog ikke at al forvaltning af skovene ophører. Skovene vil fortsat blive plejet, men hovedformål for plejen bliver at sikre og højne skovens biodiversitet, samt sikre at skovene stadig kan bruges af publikum.

I overgangen fra driftsskov til urørt skov, skal der foretages nogle ændringer. Der skal bl.a. fjernes nogle invasive arter, og den naturlige hydrologi skal genindføres ved at lukke dræn. Her skal der måske også genindføres nogle hjemhørende træsorter som erstatning for de invasive arter. De hjemhørende træer bidrager til biodiversiteten, da der er langt flere insekt- og dyrearter knyttet til træerne.

Vores skoves biodiversitet

Det døde ved (træ) i skovbunden er godt for bl.a. svampe og insekter og træer med sprækker og skader bliver til levesteder for spætter og flagermus. Nedbrydningstiden af forskellige typer af ved (ved) kan også være med til at skabe en spændende dynamik i skoven.

I 2022 fik kommunen lavet en stor undersøgelse af de kommunale skoves nuværende biodiversitet. Denne kan du læse om her:

Biodiversiteten i kommunens skove (holbaek.dk)

Det vil tage tid

At omlægge til urørt skov vil tage årtier til århundrede fra ophørt drift, til at skoven vil begynde at ligne en urørt skov. Det skyldes bl.a. træernes lange levealder. Der er tiltag der kan hjælpe skoven på vej, såsom at beskadige sunde træer (veteranisering). På den måde skabes der hurtigere træer, der opfører sig som gamle træer. Til gavn for mange pressede arter som netop er afhængige af gamle træer som f.eks. spætter, flagermus og biller. Andre tiltag kan være fældning af ikke-hjemhørende arter, etablering af lysåbninger og genopretning af naturlig hydrologi.

Hvad betyder det for min færden i skoven?

Det får som sådan ikke nogen betydning for din færden i skoven. Stierne bliver f.eks. hvor de er. Den tydeligste ændring vil være, at du i fremtiden vil se mere dødt ved. Træer der udgør en fare for de færdene i skoven vil også i fremtiden sikres, så de ikke udgøre en fare længere.

Holbæk:

Holbæk Fælled, Lunden, Knudskov, Haveskoven, Fasanskoven og Torbenlund samt Rørvangsskoven, Kalvemosen og Vandværksskoven

Tølløse:

Dyrehave og Nederskov

Svinninge:

Bjerregårdsskov 

Kort over Holbæk Kommune der viser hvor de nævnte skove ligger

Senest opdateret 07-11-2023

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36  - spørg efter naturteamet.

Du kan også kontakte os via nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Vil du sende os et brev eller en pakke?

Find postadresserne her