Mathilde inviterer skolebørn hjem i sin vilde have

Mathilde lærer 0.B fra Bjergmarkskolen hvordan de kan gøre en vild forskel.

Mathilde mener at det er en vigtig og ædel sag at skabe bedre betingelser for naturen og biodiversiteten, som er under stigende pres.

Kort om Mathilde
Jeg hedder Mathilde og bor med min familie i Holbæk. Jeg arbejder som læge i byen og har en faglig interesse for bl.a. forebyggelse og folkesundhed. Mit hjerte banker dog lige så meget for naturen omkring os og jordens øvrige skabninger, som jeg mener, at vi som mennesker har et særligt ansvar for at passe på. Jeg er bl.a. startet i det små i min egen have, som jeg efterhånden indrettet, så den byder både padder, flagermus, fugle, pindsvin, rådyr, insekter og ikke mindst hjemmehørende planter og træer velkommen. Det giver mig en daglig glæde, at opleve artsrigdommen i naturen lige uden for min egen dør. Jeg ved, at der er sammenhæng mellem dele af den menneskelige sundhed og trivsel og så naturen og miljøet omkring os.

Hvorfor blev du Vild Havementor?
Jeg blev vild-havementor, fordi jeg bliver glad for hvert et tiltag, der gøres for at gøre vores natur rigere, lokalområde grønnere og mere bæredygtigt. Ved at engagere sig og støtte op om sådanne tiltag kan man som enkeltperson gøre en lille forskel. Hvis mange gør lidt, kan det betyde meget i sidste ende. At kommunen melder sig som en medspiller i den grønne omstilling og i kampen for at passe på den vilde natur, vi har lige her omkring os, er meget motiverende for engagerede enkeltpersoner som mig selv.

Hvad er din vildeste drøm?
Min drøm for Holbæk kommune er, at den grønne omstilling og ikke mindst indsatserne for naturen fortsat bliver trukket i den rigtige retning og gerne mere og mere med tiden. Den måde vi bruger af jorden og presser naturen med f.eks. vores biler, byggeri, forbrug og manglende hensyn, er ikke bæredygtig på lang sigt. Jeg er taknemmelig for at bo et sted i landet (og i verden), hvor der trods alt er fredet natur, skove der bliver plantet og gode vilkår for cyklister og gående, men vi skal blive ved med at forsøge at forbedre det. Jeg drømmer om, at mine egne og alle andre børn i kommunen engang kan se tilbage på en opvækst, hvor de oplevede, at naturen i lokalområdet udviklede sig i positiv retning; at truede planter, dyr og insekter, kom i fremgang. At træerne i bybilledet og i villahaverne blev flere og flere og højere og højere. At klimaforandringerne bremsede op.

Hvordan kan Holbæk Kommune hjælpe dig med den?
Jeg ønsker, at kommunen er ambitiøs omkring en bæredygtig politik for, hvordan vi sikrer os, at naturbevarelse og -udbredelse i kommunen samt klima bliver ved med, også i fremtiden, at være et vigtigt fokusområde med tilstrækkelige midler. Derudover skal børnene inddrages; er man først voksen, er det svært at ændre vaner, tankemønstre og overbevisninger. Men børnene skal være på jorden længere end os, og det mindste vi kan gøre er at give dem en forståelse for vigtigheden af samt konkrete værktøjer til at passe på natur og klima. Helt konkret kan kommunen tænke i tiltag lokalt ude på skolerne, som skal hjælpe biodiversiteten på vej - bl.a. med vilde skolehaver samt flere træer og vilde områder. Det kunne f.eks. også være motiverende tiltag for at få skolebørn (og deres forældre) til at cykle eller gå i skole – grønne transportvaner skal hjælpes på vej tidligt.

 

Senest opdateret 07-11-2023