Vilde vejkanter

Skal vi slå græsset mindre, skal vi overhoved slå og hvad med trafiksikkerheden? Se hvorfor, hvor og hvor meget kommunens vejkanter bliver slået

Vejkanter og grønne arealer der er vilde med vilje handler IKKE om at droppe græsslåning. Det handler om at slå bevidst, så man opnår det rigest mulige blomsterflor og den højst mulige biodiversitet på det givne areal. Man skal huske, at alle planterne er tilpasset en verden fyldt med store græssende dyr, så når dyrene mangler, må vi erstatte dem med leer eller maskiner. Ellers ender det bare i førne (dyne af dødt plante materiale der forhindre spiring og blomstring)

Det er samtidigt svært at give universelle anbefalinger til slåning, den optimale slåning vil varierer  afhængigt af fx jordbund, hvad det ligger i nærheden af, artsrigdom ol.

Hvad gør Holbæk Kommune?

Holbæk Kommune er på størrelse med Bornholm og har derfor kilometervis af forskelligartede vejkanter. Nogle vejkanter er grusede og egnede til de vilde blomster, andre er med muld og meget græs, mange ligger i forbindelse med landbrug der sprøjtes og andre ligger i nærheden af artsrig natur.

Vejkanter uden for byerne

Kommunens medarbejdere har vurderet og registreret alle vejkanter, som kommunen er ansvarlig for uden for byerne. Vejkanternes potentiale for mere biodiversitet er blevet inddelt i fem forskellige niveauer, der bestemmer hvor mange gange om året de bliver slået. Se niveauerne og et kort over Kommunen nedenfor. De maskiner kommunen klipper græs med, har ikke på nuværende tidspunkt mulighed for, at samle det afslåede græs op. 

Niveauer:

  1. Røde strækninger bliver slået 3-4 gange om året af hensyn til trafiksikkerhed
  2. Blå strækninger er artsrige vejkanter og bliver slået én til to gange om året
  3. Grønne strækninger er potentielt artsrige vejkanter og bliver slået én til to gange om året
  4. Orange strækninger er vejkanter på landet og bliver slået én til to gange om året
  5. Gule strækninger er artsrige skråninger og arealer m reduceret drift der slås én gang om året

Vejkanter i byerne

De fleste steder bliver vejkanterne i byerne slået oftere end dem uden for byen. Dialogen om, hvor, hvordan og hvor meget vi skal ændre denne praksis er sat i gang. Så flere "langhårede" rundkørsler og vejkanter vil  dukke op i den kommende tid.

Ingen muld og græs når nye grøfter anlægges

Når kommunen anlægger grøfter efter vej- og sti- og andre anlægsprojekter, etableres de uden muld og såning af græs.
Det betyder, at jorden efterlades næringsfattig, hvilket gør det muligt, at flere forskellige planter kan vokse. Og netop forskelligheden i plantelivet er godt for biodiversiteten. Mulden er fuld af næring og græsset gør det for det meste meget svært for andre planter at leve. 

 

Senest opdateret 22-04-2024