Fælles varmeløsninger - Hvordan kommer vi i gang?

Fælles varmeløsninger kan være en mulighed på steder, hvor der ikke etableres fjernvarme. På denne side kan du læse mere om hvordan du kommer i gang.

I områder hvor der ikke bliver etableret fjernvarme kan det være besværligt eller uhensigtsmæssigt at etablere individuelle varmeløsninger i alle ejendommene. Det kan være fordi bygningerne ligger for tæt, eller fordi varmen kan produceres, fordeles og bruges mere effektivt og derfor kan blive billigere, hvis alle forbrugerne i det begrænsede område er fælles om det.

Det drejer sig først og fremmest om områder med række-, kæde- og klyngehuse samt etageejendomme. Det er vigtigt, at der ikke er for lang afstand mellem husene. 

Fælles varme drejer sig altså om udviklingen af en fælles, central varmeløsning, som giver varme til flere brugere på samme tid. Varmeløsningen kan være forskellige typer af teknologier, f.eks. horisontal eller vertikal jordvarme eller en luft-til-vand varmepumpe.

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36 eller på nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Vil du sende os et brev eller en pakke?

Find postadresserne her

Hvis der i dit område er mulighed for at etablere en fælles varmeløsning, skal du starte med at snakke med dine naboer. Det er en god ide at indkalde alle i området til et uforpligtende fællesmøde. Her kan I finde ud af, hvor mange er interesserede, og i hvilen form I skal arbejde videre. Det er vigtigt at etablere arbejdsgrupper hurtigt i forløbet. 

Tag gerne fat i Holbæk Kommune tidligt i processen. Vi vil gerne hjælpe jer i gang med f.eks.  at holde møder eller med at skaffe viden.

Fire vigtige dele af fællesskabet

Når I har organiseret jer, er der fire vigtige dele at varmefællesskabet, som skal afklares: det praktiske, det tekniske, det økonomiske og det juridiske.

  • Når I skal se på det praktiske, handler det først og fremmest om muligheder for etablering af varmen. I bør f.eks. overveje: har I et fællesareal, I kan bruge til placering af varmecentralen? Hvem (af jer) skal stå for etableringen? Hvem skal stå for driften af varmecentralen og vedligeholdelsen af systemet?
  • Når I skal se på det tekniske, er det vigtigt, at I får fagfolk ud og se på jeres muligheder. Der skal kigges på bygningernes nuværende varmesystemer og regnes på, hvor stort jeres varmeforbrug er..
  • Det økonomiske handler om, at I i fællesskabet skal beslutte, hvad varmeløsningen må koste, både i investering og i drift, og hvordan I betaler.
  • Det juridiske handler om ejerforhold, medbestemmelse og ansvar. Det er vigtigt, at I tidligt i forløbet får lavet nogle regler for, hvordan jeres fællesskab skal fungere. Her kan det være en god ide at få juridisk rådgivning.

Er I allerede i gang?

Måske har I i jeres område allerede en beboer- eller ejerforening, så kan du foreslå i foreningen, at I kigger på de praktiske, tekniske, økonomiske og juridiske dele af et nabovarmen.

Måske har I allerede fællesvarme i dit område, men ønsker måske at skifte varmekilde fra eksempelvis gas til el. Så er det mest det tekniske, praktiske og økonomiske, I skal finde løsninger på i varmefællesskabet.

Når I er blevet enige om at undersøge mulighederne for et lokalt energifællesskab skal I undersøge jeres samlet forbrug. 

Her er et vigtigt tal 250 kW, da alle varmeforsyninger, som producerer varme med en effekt på over 250kW, hører under varmeforsyningsloven.

Hvis du gerne vil starte et et projekt med nabovarme i dit område, skal du og dine naboer være opmærksomme på, at hvis jeres fællesskabs samlede varmeforbrug kræver en varmeproduktionseffekt på over 250 kW, er der en række lovkrav, som I skal overholde.

Først og fremmest skal jeres varmeforsyning projektgodkendes af Holbæk Kommune.

Det er mere simpelt at starte et varmefællesskab for en varmeproduktion med effekt på under 250 kW. Her skal I i fællesskabet selv blive enige om, hvordan I vil gøre, og der er ikke krav til kommunale tilladelser i forbindelse med selve varmeforsyningen.

En varmegruppe kan ansøge kommunen om rådgiverhjælp til opstart af en fælles varmeløsning. En varmegruppe, der bliver tildelt rådgivertimer, kan forvente denne overordnede proces:

1: Møde mellem rådgiver og varmegruppe på lokaliteten.
2: Indledende screening af ansøgte områder.
3: Borgermøde for hele lokalområdet.

Man kan læse mere om puljen til rådgiverhjælp, og finde ansøgningsblanket på denne side: 

https://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/opvarmning-af-dit-hjem/soeg-pulje-til-raadgivning-om-opstart-af-en-faelles-varmeloesning/ 

Ud over projektgodkendelsen, som er relevant i fællesskaber med et varmeforbrug større end 250kWh, er der forskellige forhold, du og dine naboer skal være opmærksomme på, når I gerne vil etablere et energifællesskab.

Tilladelser til ledningsnettet

Hvis jeres varmeledninger skal graves ned på steder, som er ejet af andre end medlemmer af fællesskabet f.eks. på offentlige veje eller områder eller på anden persons eller virksomheds ejendom, skal I have tilladelse. Det er jeres ansvar at indhente tilladelse hos ejer af grunden før gravearbejdet begynder. 

Både når I skal grave ned på egne og på andres grunde, kan det være en god ide at få juridisk rådgivning, så alle er enige om, hvordan arbejdet skal udføres og hvem, der er ansvarlige for hvad.

Tilladelser til varmeproduktionen

Afhængigt af hvor og hvordan I etablerer varmeproduktionen, kan selve varmeproduktionen også kræve en tilladelse. Hvis jeres varmeproduktion skal stå i en ny bygning, eller hvis I skal etablere jordvarme, er der behov for tilladelser.

Vær altid opmærksom på byggeloven og bygningsreglementet. Og indberet altid ændringer i BBR.

Kontakt gerne Holbæk Kommune for mere viden om tilladelser til jeres varmefællesskab. Du kan skrive sikkert via dette link sikker henvendelse vedr. varmeforsyning eller ringe på 72 36 73 77 på hverdage mellem 9-13

Senest opdateret 01-04-2024