Puljemidler til projektforslag

Det er muligt at ansøge om puljemidler til udarbejdelse af projektforslag for en fælles varmeløsning. Læs mere her

Holbæk Kommune vil støtte lokale grupper i deres arbejde med at etablere en fælles varmeløsning i områder, der ikke er udlagt til fjernvarme. Vi har oprettet en pulje, som du kan søge midler fra.

Puljens formål er at støtte økonomisk med udarbejdelse af projektforslag, der sidenhen kan bidrage til etablering af fælles varmeløsninger, der kan mindske afhængighed af fossile brændsler som gas og olie i Holbæk kommunes lokalområder.

Godkendelsespligtige projekter

Kollektive varmeforsyningsanlæg med et samlet forbrug på 0,25 MW eller større, skal godkendes af kommunen. For at få det godkendt skal der udarbejdes et projektforslag.

Projektforslaget skal opfylde varmeforsyningsloven og skal udarbejdes efter projektbekendtgørelsen.

Projektforslag udarbejdes typisk af et rådgivende ingeniørfirma. Det koster ifølge Dansk Fjernvarme mellem 75.000 – 100.000 kr. Ved at søge puljen, vil det være muligt at ansøgere kan støttes med op til 100.000 kr. pr. projektforslag.

Puljen er åben for ansøgninger fra 1. september 2023 og med en frist til d. 1. marts 2024.

Søg om puljemidler til at få udarbejdet et projektforslag

 

 

Der kan søges om op til 100.000 kr. til udarbejdelse af et projektforslag til en fælles varmeløsning i et område der ikke er udlagt til fjernvarme.

Ansøgningen skal støtte udvikling af en fælles varmeløsning, som producerer varme fra vedvarende energi. Der kan ikke tildeles midler til projektforslag til varmeløsninger baseret på afbrænding af fossile brændsler, som gas og olie.

Puljen kan søges af lokalfora, foreninger, selvorganiserede grupper, grundejerforeninger, andelsboligforeninger og andelsselskaber.

Der kan ikke tildeles puljemidler til privatpersoner eller erhvervsdrivende.

Modtager en gruppe tilsagn om midler til udarbejdelse af projektforslag, skal der indsendes et underskrevet regnskab efter der er et afleveret et projektforslag. Det skal dokumentere, at midlerne er blevet anvendt i overensstemmelse med puljens formål om at støtte fælles varmeløsninger.

Midlerne kommer til udbetaling ved dokumenteret udarbejdelse af et projektforslag.

Hvis det ikke dokumenteres, at midlerne er blevet anvendt til udarbejdelse af projektforslag, har Holbæk Kommune krav på at få de tildelte midler tilbagebetalt.

  1. Et forslag til en lokal fælles varmeløsning
  2. En plan for hvilken teknologi som varmeløsningen skal være baseret på.
  3. En argumentation for valget af teknologi, som primært er fossilfri og følger Energistyrelsens retningslinjer.
  4. En interessetilkendegivelse fra min. 60% boligejere i det screenede område, samt et kort hvor de interesserede ejendomme er markeret.
  5. Et kort med en anlægsplacering, samt en bekræftelse fra ejer af matriklen om, at have anlægget placeret på sin matrikel, hvis projektet bliver realiseret.
  6. Energiscreening foretaget af uvildig ekstern rådgiver, skal vise positiv selskabs- og brugerøkonomi ved en eller flere af de fælles varmeløsninger der anbefales. En dataindsamling skal kortlægge husstandens varmesystemer og årsforbrug.

Puljemidler er afgrænset til projektforslag. Der kan ikke søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune udgifter.

Projektforslaget skal være udarbejdet senest 1 år efter tilsagn om puljemidler.

Alle ansøgninger behandles af administrationen i Holbæk Kommune.

Ansøgere, hvis projekter opfylder alle krav til puljen, vil blive tildelt midler efter først til mølle-princippet.

Ansøgerne får besked om tilsagn eller afslag hurtigst muligt

Der sendes et tilsagnsbrev til ansøgerne for de projekter, der modtager midler til udarbejdelse af projektforslag. I brevet beskrives vilkårene for tildelingen.

Der kan kun ansøges til ét projektforslag pr. puljeansøgning.

Hvis du har spørgsmål til puljen, kan du skrive en mail til energi@holb.dk

Senest opdateret 29-11-2023