Resultater fra lokalområder - fælles varmeløsning

Holbæk Kommune startede i maj måned 2023 op på første runde af rådgivningsforløb med lokalområder, der på nuværende tidspunkt ikke er udlagt til et område med fjernvarme. Her på siden kan du se oplæg og resultater fra de beregninger som rådgiver har fremlagt for hvert lokalområde.

De områder, der har søgt og fået rådgivningshjælp er: Stigs Bjergby, Skamstrup, Knabstrup, Tuse, Tuse Næs herunder Mårsø, Uglerup, Kastrup, Kisserup og Løserup.

Forløbet har set således ud: Rådgiver har haft kontakt til såkaldte varmegrupper i hvert lokalområde. Ud fra et indledende møde, en fysisk screening af området og dataindsamling, har rådgiver kigget på potentialer, barrierer og risici ved forskellige opvarmningsformer. Afsluttende har varmegrupperne afholdt et borgermøde, hvor rådgiver har gennemgået resultater og lavet en sammenligning af priser ved de forskellige valg af opvarmning.

Herunder kan du se et kortudsnit af de forskellige steder

Hvert lokalområde har fået foretaget beregninger på to forskellige løsninger

Løsning 1: Jordvarmeanlæg med uisolerede rør

Løsning 2: Varmecentral med varmepumpe og isolerede rør

Nedenfor kan du læse et resume af konklusionerne og klikke ind på oplægene og læse mere om resultater og forudsætningerne for beregningerne.

Beslutningen om at gå videre med en fælles varmeløsning afhænger af økonomiske, praktiske og samfundsøkonomiske faktorer samt graden af opbakning fra husstande i området.

Hvis du vil vide mere om status på projekterne, kan du kontakte lokalområdets Lokalforum. Du kan finde kontaktoplysninger på denne side: 

 

Herunder kan du læse SparEnergis præsentation af muligheder og organisering af fælles varmeløsninger. 

Præsentation af fælles varmeløsninger

Her er materiale fra borgermøde i Knabstrup

Præsentation af fælles varmeløsning i Knabstrup

Etablering af en varmecentral med varmepumpe og isolerede rør er den billigste privatøkonomiske løsning af de to løsninger der er regnet på. Det vil sige at der er potentiale for en fælles varmeløsning, men det kræver bl.a. nøjagtige forbrugsdata og en høj andel af tilslutninger. Løsningen giver mulighed for senere tilslutning til et kollektivt fjernvarmesystem, hvis denne mulighed opstår.

Her er materiale fra borgermøde i Kundby

Præsentation af fælles varmeløsning i Kundby

Etablering af en varmecentral med varmepumpe og isolerede rør er den billigste privatøkonomiske løsning af de to løsninger der er regnet på. Det vil sige at der er potentiale for en fælles varmeløsning, men det kræver bl.a. nøjagtige forbrugsdata og en høj andel af tilslutninger. Løsningen giver mulighed for senere tilslutning til et kollektivt fjernvarmesystem, hvis denne mulighed opstår.

Her er materiale fra Borgermøde i Skamstrup 

Præsentation af fælles varmeløsning i Skamstrup

Muligheder for etablering af en fælles varmeløsning er begrænset, da mere end 20% allerede har individuelle varmepumper. Hvis der ønskes en fælles varmeløsning, kræves næsten 100% opbakning fra husstandene uden varmepumper. Nøjagtige forbrugsdata er nødvendige, og der er en risiko for, at husstande i yderkanten falder fra projektet.

Her er materiale fra borgermødet i Stigs Bjergby 

Præsentation af fælles varmeløsning i Stigs Bjergby

Både en løsning med jordvarmeanlæg og uisolerede rør og en løsning med varmecentral og isolerede rør kan have potentiale. En løsning med en jordvarmeanlæg og uisolerede rør er den billigste privatøkonomiske løsning. En løsning med varmecentral og isolerede rør vil til gengæld give mulighed for senere tilslutning til Mørkøv Varmeværk.

Her er materialet fra borgermødet i Tuse Næs

Præsentation af fælles varmeløsning i Tuse Næs

Mårsø

Etablering af en varmecentral med varmepumpe og isolerede rør er den billigste privatøkonomiske løsning af de to løsninger der er regnet på. Det vil sige at der er potentiale for en fælles varmeløsning, men det kræver bl.a. nøjagtige forbrugsdata og en høj andel af tilslutninger. Løsningen giver mulighed for senere tilslutning til et kollektivt fjernvarmesystem, hvis denne mulighed opstår.

Kisserup

Etablering af et jordvarmeanlæg med uisolerede rør er kun en smule billigere end individuelle varmepumper. Etablering af en varmecentral med isolerede rør er dyre end individuelle varmepumper. Sandsynligheden for en fælles varmeløsning er lav. Nøjagtige forbrugsdata er nødvendige for mere præcise beregninger.

Uglerup

En fælles varmeløsning er ikke at foretrække, da det er en dyrere løsning end individuelle varmepumper

Senest opdateret 14-11-2023