Søg pulje til rådgivning om opstart af en fælles varmeløsning

Overvejer I hvordan jeres fremtidige varmeforsyning skal være, og har I tanker om at lave noget i fællesskab, så er der nu mulighed for at søge om puljemidler til rådgivning om mulige løsninger.

Borgergrupper, som er organiseret i en varmegruppe, kan nu ansøge Holbæk Kommune om teknisk og juridisk rådgivning til afklaring af muligheder for fælles varmeforsyning.


Holbæk Kommune har til formålet afsat 230.000 kr. til at støtte lokalområder med at undersøge mulighederne for fælles varmeforsyning. Støtten sker via hjælp fra et rådgivende firma, som kommunen har en rammeaftale med. Støtten gælder kun for de områder, der ikke er udpeget som fjernvarmeområde i kommunens strategiske varmeplan.

Se hvilke områder i kommunen der er udpeget som fjernvarmeområder -du skal selv markere de lag du vil have vist på kortet

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal sendes via blanketten herunder inden den 1. april 2024 kl. 12.00.

Krav til ansøgning

I skal beskrive jeres idé, og hvordan I er organiseret. 

Idéoplægget skal indeholde følgende:

  • Områdeafgrænsning
  • Hvor mange husstande regner I med, på nuværende tidspunkt, der skal indgå i den fælles varmeforsyning?
  • Hvilken type varmeforsyning er mest attraktiv for jer på nuværende tidspunkt?
  • Hvilken form for rådgivning har I brug for? - angiv om I har brug for enten teknisk eller juridisk hjælp eller eventuelt begge dele. 
  • Skriv evt. navn, mail og telefonnummer på kontaktpersonen fra jeres lokalforum

Borgere skal være organiseret omkring et fælles varmeforsyningsprojekt, for at sikre lokal forankring og drivkraft:

  • Beskriv kort hvordan I er organiseret
  • Skriv navne på de personer, der skal drive projektet
  • Skriv navn, mail, telefonnummer og adresse på projektets kontaktperson

I får svar i midten af februar.

Vi vurderer ansøgningerne fra d. 1. april 2024 og udvælger de borgergrupper, hvor vi sammen med rådgiver vurderer, at der er det største potentiale for at opstarte et projekt omkring en fælles varmeforsyning.

Holbæk Kommune er inddelt i 18 lokalområder, med 18 lokalfora. Hvert Lokalforum har en kontaktperson tilknyttet kommunen se din lokale kontaktperson her https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/faellesskab/lokal-udvikling/kontakt-dit-lokalomraade/

Ønsker I at søge timer til rådgivning til et fælles projekt, kan I kontakte jeres Lokalforum, så de er orienteret om, at I søger rådgivning. På denne måde bliver der skabt en forankring til projektet, og samarbejdet og kommunikationen mellem kommune og lokalområde bliver nemmere.

Der er ikke sat et specifikt antal tekniske og juridiske rådgivningstimer af til hver borgergruppe. Hver ansøgning vil blive behandlet individuelt ud fra en faglig vurdering med den eksterne rådgiver

Som udgangspunkt er der ikke et minimumskrav for husstande. Dog skal der være en gruppe af borgere, der kan drive projektet og skabe forankring.

Rådgiverforløbet vil foregå således:
Som opstart vil rådgiveren holde et indledende møde med jeres varmegruppe, for at forventningsafstemme samarbejdet. Som en del af det indledende møde, vil rådgiveren også foretage en fysisk screening af området.

Derefter skal varmegruppen indsamle data til rådgiver, som vil bruge disse data i beregningerne for jeres lokalområde. Data er: varmeforbrug, varmekilde, evt. supplerende varmekilde – det hele fra så mange boligejere i området som muligt i lokalområdet. Jo mere data rådgiveren kan lave beregningerne på, jo bedre kan lokalområdet bruge resultaterne.

Rådgiver vil dernæst stå for at udarbejde beregninger, og vise forudsætninger for at gå videre med en fælles varmeløsning i jeres område.
Ved at samarbejde med rådgiveren kan I få information om potentialer, risici og barrierer ved forskellige opvarmningsformer, samt en sammenligning af priser ved de forskellige valg. Rådgiveren vil også informere om tilskudsformer.
Herefter kan I afholde et borgermøde, hvor rådgiver vil fremlægge resultater.
Ved afslutningen af rådgiverforløbet, vil jeres varmegruppe modtage en energirapport, der skal være med at til hjælpe jer videre i projektet.

Det forventes at de borgergrupper, der udvælges til at få rådgivningshjælp, driver projekterne, og vil skaffe nødvendig information til rådgiver. Desuden forventes det, at grupperne vil være med til at evaluere forløbet og dele viden med andre borgergrupper, som skal i gang med lignende projekter, evt. med oplæg til infoaftner i samarbejde med kommunen.

Når du indsender en blanket med dine oplysninger, giver du samtykke til, at dine oplysninger må indsamles af Holbæk Kommune og må deles i forbindelse med sagsbehandlingen.

Læs mere her om Holbæk Kommune behandler dine persondata her:

https://holbaek.dk/om-kommunen/databeskyttelse/

Senest opdateret 07-11-2023