Strategisk varmeplan

Varmeplanen viser kommunens vurdering af, hvor der er størst potentiale for fjernvarme i kommunen.

Opvarmning udgør en fjerdedel af Holbæk Kommunes klimaaftryk og er derfor et vigtigt område, som kræver, at vi gør en fælles indsats. Vi har sat ambitionsniveauet højt: Vi vil omstille opvarmning i kommunen til helt klimaneutrale energikilder i 2030.

Varmeplanen udstikker rammerne og præsenterer de overvejelser som kommunen har gjort sig om den kollektive forsyning, og hvilke relevante alternativer, man ønsker, skal indgå i projektforslag.

På baggrund af varmeplanen udarbejder varmeforsyningsselskabet en udbygningsplan i dialog med kommunen og derefter konkrete projektforslag som kommunalbestyrelsen så skal godkende.

Individuelle løsninger som varmepumper kræver ikke projektforslag og kan frit etableres, uanset om der i området etableres fjernvarme eller ej.

Her kan du læse den strategiske varmeplan 2022-2030

Her kan du læse handleplanen til strategisk varmeplan

Her kan du finde al materiale inklusive baggrundsnotater til den strategiske varmeplan

Senest opdateret 07-11-2023