Der er ingen planer om fjernvarme i dit område

Hvis du har fået besked om at der ingen planer er for fjernvarme i dit område, så skyldes det, at du bor i et område hvor Holbæk Kommune og Fors har vurderet, at det økonomisk ikke giver mening at lave fjernvarme.

De områder som ikke er udvalgt til fjernvarme, er fordi Fors i de områder ikke forventer at kunne levere en fjernvarme, der er billigere end alternativer som for eksempel varmepumper.

Fors har lavet en særlig hjemmeside med information til borgere i Holbæk kommune om fjernvarme. Har du yderligere spørgsmål så kan du læse mere på Fors hjemmeside

Vi har også samlet mere generelle spørgsmål og svar om varmeplanerne på Holbæk Kommunes hjemmeside

Brev om fjernvarme

Holbæk kommune har udsendt brev om mulighederne for fjernvarme. Du kan læse en anonymiseret version herunder. 

Ikke planer om fjernvarme

 

Alternative varmeløsninger 

Information om andre varmeløsninger kan du finde på sparenergi.dk 

Der er flere alternative muligheder. F.eks. luft-vand varmepumpe, jordvarme og pillefyr. Find den opvarmning, der passer bedst til din bolig på Energistyrelsens hjemmeside om varme her. 

Det kan muligvis stadig give mening, at lave lokale fælles varmeløsninger i mindre målestok

Holbæk Kommuner anbefaler at borgere fra områder, der ikke udpeges til fjernvarme, men som ønsker det, organiserer sig i grupper med kontaktpersoner, som kan stå for kontakt med kommunen. Lokal organisering er en af forudsætningerne for at modtage teknisk og juridisk rådgivning. En anden forudsætning er, at der skal laves et idéoplæg, som beskriver projektet. 

Kommunen har afsat puljemidler til rådgivning af fælles varmeløsninger i områder udenfor de udpegede fjernvarmeområder. Administrationen vil i en indledende fase med ansøgere afklare, om og hvordan et eventuelt projekt kræver teknisk og juridisk rådgivningsbistand eksternt.

Man ansøger om puljemidler via denne side: https://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/opvarmning-af-dit-hjem/soeg-pulje-til-raadgivning-om-opstart-af-en-faelles-varmeloesning/ 

Kommunernes Landsforening (KL) har samlet information om kollektive løsninger i mindre målestok. Læs KL's side om fælles varmeforsyning

Husk at rette din BBR

Når du har skiftet varmekilde, skal du rette det i BBR. Det gør du via selvbetjeningen på BBR her

Hvis du bor lige op af et område med fjernvarme og gerne vil kunne forsynes med en stikledning, så kan dette være muligt i nogle tilfælde. Send en sikker besked til kommunens varmegruppe.

Senest opdateret 07-11-2023