Dit område har potentiale for fjernvarme

Dit område har potentiale for fjernvarme, hvilket betyder at der laves yderligere undersøgelser af mulighederne. Screeningsanalyser har vist et potentiale for fjernvarme i Vipperød, Tølløse, Svinninge, Holbæk by og Jyderup (med udvidelse af eksisterende fjernvarmenet).

BEMÆRK: Udpegningen af områderne er ikke et udtryk for, hvor der med garanti kommer fjernvarme. Potentialerne for fjernvarme kan i nogle tilfælde ændres i de nærmere undersøgelser. I 2023 bliver det afklaret om der skal laves fjernvarme i dit område. 

Har du yderligere spørgsmål så kan du læse mere på Fors hjemmeside

Husk at rette din BBR

Når du har skiftet varmekilde, skal du rette det i BBR. Det gøres via selvbetjeningen på BBR her

Brev om fjernvarme

Holbæk kommune har udsendt brev om fjernvarme til din e-boks. Du kan også læse en anonymiseret version herunder. 

Potentiale for fjernvarme

Potentiale for fjernvarme i Jyderup

Det vides endnu ikke hvornår, der kommer fjernvarme for de enkelte områder. Fors udarbejder i 2023 en plan for det. Når der er en plan for jeres område, vil I blive kontaktet af Holbæk Kommune. 

Fors vil også løbende opdatere på deres hjemmeside om planerne for Holbæk

Holbæk Kommune arbejder ud fra følgende tidsplan. Den er meget ambitiøs, da der bl.a. er rådgiverknaphed og materialeknaphed på grund af den store varmeplanlægningsindsats, der sker samtidig i hele Danmark.

2022:

  • Holbæk Kommune gennemfører en planlægningsindsats for omlægning væk fra gasforsyning. Det inkluderer bl.a. Strategisk Varmeplan 2022-2030 og en screening fra Fors.
  • Kommunen sender breve til borgerne med olie- eller gasfyr (december 2022).

2023:

  • Administrationen gennemfører planlægning, og fjernvarmeselskaberne laver yderligere undersøgelser i de udpegede områder med potentiale for fjernvarme og laver projektforslag for udrulning hurtigst muligt. Kommunalbestyrelsen skal endeligt godkende projektforslagene inden udgangen af 2023.

2024–2028:

  • Godkendte fjernvarmeprojekter gennemføres indenfor 5 år fra godkendelsen af projektet.
  • Ambitionen er, at fjernvarme er udrullet inden udgangen af 2028

Nej, fjernvarme er et tilbud. Kommunen kan ikke, med de nuværende regler, lave tilslutningspligt for nye forsyningsområder.

Tilslutningspligt til naturgas er pr. 1. juli 2022 ophævet. 

Indtil fjernvarmen kommer: Indtil videre kan du fortsætte med dit nuværende fyr. 

Går dit gasfyr i stykker og bor du i et område, der aktuelt er under analyse for fjernvarme, kan du overveje at lease en varmepumpe, indtil der er klarhed om, hvorvidt fjernvarmen kommer til dit område. læs mere her om Varmepumper på abonnement | Energistyrelsen (sparenergi.dk).

Efter fjernvarmen er kommet: Når du bor et sted, hvor der er fjernvarme, gælder der regler om, at man ikke må skifte sit olie-/gasfyr, når dette er udtjent, til et nyt olie-/gasfyr. Du er ikke tvunget til at skifte til fjernvarme. Alternativet kan f.eks. være en varmepumpe.

Information om andre varmeløsninger kan du finde på sparenergi.dk 

Der er flere alternative muligheder. F.eks. fjernvarme, luft-vand varmepumpe, jordvarme og pillefyr. Find den opvarmning, der passer bedst til din bolig på Energistyrelsens hjemmeside om varme her.

For at kunne give et bud på områder, der kan have potentiale for fjernvarme, har det første kriterie været, at det skal være byområder, der i dag bruger naturgas.

Herefter har vi udregnet et såkaldt Priotal. Tallet viser, hvor meget det antages, der skal investeres i fjernvarmeledningsnettet i forhold til hvor meget varme, der kan sælges.

Mere præcist siger tallet, hvad der skal investeres i ledningsnettet pr. tilsluttet MWh varmeforbrug.

Jo lavere omkostning pr. tilsluttet MWh, svarende til et lavere priotal, jo bedre økonomi vil der være i at udrulle et fjernvarmenettet i det pågældende område.

Priotallet regnes ud efter, at der bliver fuld tilslutning til fjernvarme i områderne, hvilket i sig selv er en faktor, som har stor betydning.

Desuden ses der kun på byer med over 200 potentielle kunder og med et estimeret varmebehov på over 10.000 MWh – inkl. bygninger, der bruges til erhverv, institutioner osv.

Priserne, der regnes med, er 2.500 kr./m for stikledninger og 4.500 kr./m for gadeledninger. Disse priser indeholder de samlede omkostninger for etablering af et fjernvarmenet.

Er der under 200 potentielle kunder i nærområdet, er løsningen individuelle varmepumper eller en fælles løsning, hvis man fx bor i tæt-lavt byggeri.

Når priotallet er mellem 4.000-7.000, er der usikkerhed, om fjernvarmen kan betale sig, og der skal derfor en nærmere analyse til for at afklare det.
Hvis priotallet er over 7.000, viser erfaringen, at der umiddelbart ikke er økonomi i at etablere fjernvarme. 

Det vil være forskelligt fra område til område. Det er Fors, som fastsætter prisen. Priserne baserer sig på et hvile-i-sig-selv-princip, som betyder Fors hverken må have overskud eller underskud. Du kan finde mere information om priserne på Fors hjemmeside

Ja det er muligt, at vente med at tilslutte sig fjernvarmen. Det er ikke muligt med de nuværende regler at lave tilslutningspligt for nye fjernvarmeområder. 

Det er også muligt at lease en varmepumpe som midlertidig løsning. 

Senest opdateret 07-11-2023