P-pladser til el-biler og plugin-hybrid

Der er mulighed for at oplade el-biler flere steder på parkeringspladserne i Holbæk bymidte. Vi har krav om opladning og overholdelse af tidsbegrænsningen ved benyttelse af disse pladser.

Elbilismen i Holbæk Kommune bliver styrket med opsætningen af over 400 ladepunkter. Tre operatører er nu fundet, efter borgerhøring og udbud er gennemført.

Muligheden for at lade elbiler er vigtig for den grønne omstilling. Flere og flere borgere skifter til elbiler, og det vil Holbæk Kommune gerne understøtte på de offentlige parkeringspladser.

  • Der kommer ladestandere 42 steder fordelt over hele kommunen med i alt 407 ladepunkter. Af de 407 ladepunkter bliver 48 af dem hurtigladere med blandt andet en supercharger-station på p-pladsen ved Havnevej.
  • Ladestanderne bliver etableret i forbindelse med offentlige parkeringsarealer som for eksempel ved skoler, haller og større p-pladser.
  • De tre operatører vil samlet betale 1.3 mio. kroner pr. år i koncessionsbetaling frem til og med 2033 for at have ladestanderne stående på de kommunale p-pladser.
  • Den præcise placeringsplan for den enkelte p-plads er endnu ikke helt på plads, men det ligger fast, hvilke offentlige parkeringsarealer der vil få ladestandere. Kort over Ladestanderudbud 2023/2024 (holb.dk).
  • Ladestanderne vil efter planen blive sat op i løbet af 2024, dog afhængig af, hvornår der kan etableres tilslutning til elnettet.
  • Holbæk Kommune kommer samtidig til at opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen stiller krav om, at der ved kommunale bygninger med mere end 20 parkeringspladser bliver opsat minimum en ladestander inden 1. januar 2025.
  • Ladestanderoperatørerne afholder udgifter i forbindelse med etablering, anlæg, drift og vedligehold, herunder til det nødvendige entreprise- og elarbejde i forbindelse med etablering af ladestanderne.
  • Brugerne af ladestanderne betaler selv for den strøm, som de bruger, og afregner direkte med operatøren.

Sådan er reglerne for el- og plug-in hybridbiler

Tidsbegrænsningen vil følge samme begrænsning som for de omkringliggende almindelige parkeringspladser:
- Markedspladsen: 2 timer, hverdage 9-17, lørdag 9-12
- Havnepladsen: 2 timer, hverdage 9-17, lørdag 9-12
- Jernbanepladsen: 2 timer, hverdage 9-17, lørdag 9-12
- Gasværksvej: 4 timer, hverdage 7-17

Der er altså ikke tidsbegrænsning efter kl. 17 og frem til næste morgen (tidspunkt afhængig af p-plads). Det vil sige, at har man brug for at bruge mange timer til opladning, er der mulighed for det i aften- og nattetimerne og det meste af weekenden.

De parkerede el- eller plug-in hybridbiler skal være under opladning, hvilket betyder, at ladekablet skal være tilsluttet ladestanderen.

Firmaet Clever har offentlige ladestandere på følgende parkeringspladser

CLEVERs kort med ladestandere

Firmaet E.ON har offentlige ladestandere på følgende parkeringspladser

E.ON's kort med ladestandere

Skiltning

Vær opmærksom på, at dette skiltningen angiver, at parkeringspladserne er reserveret el-biler under opladning. De må derfor kun benyttes til standsning og parkering af el-biler under opladning. Det er ikke tilladt for andre typer biler at parkere her. Hvis du holder på en plads forbeholdt el-biler og ikke overholder reglerne for opladning og eller tidsbegrænsningen, kan det medføre en afgift på 510 kr.

 

Senest opdateret 22-04-2024