Hvis du er uenig i en afgørelse eller vil klage over sagsbehandlingen kan du klage.

Hvad kan du klage over?

Du kan klage både over resultatet af en afgørelse og/eller den måde, sagen er behandlet på. Det kan være:

  • En afgørelse som Myndighed Voksen og Tilbud Handicap og Psykiatri har truffet i en konkret sag – for eksempel et afslag på hjælp
  • Hvis reglerne for sagsbehandling ikke er blevet overholdt
  • Klager over personalet i Myndighed Voksen og Tilbud Handicap og Psykiatri 

Hvordan klager du?

Hvis du vil klage over en afgørelse, skal du følge klagevejledningen. Den har du modtaget i samme brev, som afgørelsen var i. 

Du kan også klage over sagsbehandlingen fra Myndighed Voksen og Tilbud Handicap og Psykiatri.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse eller sagsbehandlingen, kan du klage ved at udfylde en sikker klageformular. Du kan også sende klagen med post til Holbæk Kommune, hvor du på brevet skriver att.: Myndighed Voksen og Tilbud Handicap og Psykiatri.

Du kan altid få en anden person til at repræsentere dig i en klagesag. Det kan være en forening eller en advokat, og de skal have en fuldmagt fra dig.

Du har ret til at få vejledning i at klage af din sagsbehandler. Vejledningen kan være oplysninger om, hvem du kan klage til, og hvordan fremgangsmåden er. Vejledningen skal også indeholde oplysninger om eventuelle tidsfrister for at klage.

Her kan du lave din klage

Klagefrist

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, der er truffet i Myndighed Voksen og Tilbud Handicap og Psykiatri, skal det ske inden for fire uger, fra du har fået afgørelsen.

Der er ingen frist for klager over kommunens personale eller selve sagsbehandlingen.

Kvittering

Når vi har modtaget din klage, sender vi dig en kvittering på, at vi har modtaget klagen.

I kvitteringen vil du kunne læse, hvornår vi forventer at kunne give dig et svar på klagen. Vi vil herefter revurdere afgørelsen. Hvis vi fastholder den, vil vi sende din klage videre til Ankestyrelsen med henblik på at få afgørelsen vurderet igen.

Senest opdateret 07-11-2023