I vores SEL §104 aktivitets- og samværstilbud i Holbæk og Jyderup har vi et fast samarbejde omkring SSA elever, og der er mulighed for praktikforløb for andre målgrupper.

SSA elever.

Vi har fast 1-2 SSA elever, der både har opgaver i Holbæk og Jyderup. Du indgår på lige vilkår med øvrigt personale i forhold til dag- og aftenarbejde. Se punktet længere nede "Fagligt for studerende" for mere info.

Praktikanter.

Praktikanten skal kunne:

 • arbejde min. 2 timer ugentlig
 • udføre opgaven selvstændigt - efter oplæring
 • indgå i et kollegafællesskab

Opgaver kan for eksempel være:

Arbejdsfællesskabsgruppe med praktiske opgaver.

Køkkenopgaver.

Tovholder på en helt ny fælles aktivitet.

Pedellignede opgaver.

Administrativt.

IF-Ryttergården.

Kontakt os, måske kan vi finde opgaven.

Hvis du ønsker at komme i virksomhedspraktik i Multihuset/Banehuset, skal du kontakte Janni Berg Bau på mobil 72 36 55 67 eller email: jbsc@holb.dk . Gerne i samarbejde med din sagsbehandler.

 

Multihusets kerneopgave

Livsmestring – evnen størst mulige mestring af og indflydelse på eget liv.

Social Rehabilitering Multihusets værdigrundlag er: Åbenhed - Ordentlighed - Høj Faglighed.

Om Multihuset

Multihuset arbejder som åben cafe og mødested for psykisk sårbare borgere. Derudover fungerer det efter et selvfremmødeprincip, hvor Multihuset, efter borgers egen henvendelse, kan visitere til tilbuddene. De psykiske sårbare borgere mødes ligeværdigt i ”indskrivnings/visitering processen”, uden ventetider på bevilling.

Faglige tilgange

 • Anerkendende tilgang
 • Recovery-understøttende
 • Relationspædagogisk tilgang
 • Empowerment tilgang
 • Løsningsfokuseret tilgang
 • Kognitiv metode
 • Social færdighedstræning
 • Motiverende samtale

Den løsningsfokuserede tilgang har fokus på:

 • Ressourcer frem for fejl og svagheder
 • Det som virker frem for det som er gået galt
 • Udvikling af den fremtid som klienten ønsker at leve, frem for den fortid vedkommende ønsker at forlade
 • Opstilling af konstruktive mål
 • Klientens egne idéer om vejen til forandring
Senest opdateret 19-03-2024