Angsthåndtering

Tilbuddet er til dig, der har angst i den grad, at det indskrænker din hverdag og handlemuligheder. Gruppen er for dig, der gerne vil mødes med andre, der også kender til angst, og dele erfaringer om, hvordan man kan håndtere angsten og få et bedre hverdagsliv

Formål

Formålet med dette tilbud er, at forbedre dine personlige og sociale færdigheder, så du lettere kan håndtere angsten og de problemer, som den giver i hverdagen. 

Når du møder ligesindede og udveksler erfaringer med andre, der også har angst inde på livet, kan det være med til at give håb og udvikle dig. Det sociale fællesskab i gruppen er et fristed, som giver dig støtte til udvikling. Dette bygger på recovery-tankegangen, som handler om, at man kan komme sig efter en psykisk sårbarhed.

Indhold

I gruppen fokuserer vi på dine ressourcer. Vi lægger vægt på en løsningsfokuseret tilgang, hvor vi er mere optagede af, hvad der virker i forhold til at håndtere angsten, end af angsten i sig selv:

  • Korte oplæg fra gruppelederne med viden, redskaber og strategier til angsthåndtering.
  • Vidensdeling om angstreducerende redskaber eksempelvis kognitive øvelser, mindfulness, afspændings- og vejrtrækningsøvelser.
  • Erfaringsdeling deltagerne imellem, og fælles refleksion over oplæggene.
  • Det er muligt, at vi skal arbejde med hjemmeøvelser, dette er frivilligt.

Tid og sted

Torsdag klokken 12.30-14.30

Multihuset
Kasernevej 6, 2. sal
4300 Holbæk

Kontakt

Hvis tilbuddet er noget for dig eller en du kender, så kontakt gruppelederne:

Nina på telefon 72 36 41 93

Kitt på telefon 72 36 47 64

 

Senest opdateret 02-04-2024