Mærk Livet gruppe

Mærk Livet er et recovery-orienteret tilbud med fokus på at brede livet ud, få kendskab til muligheder i dit nærområde og handlemuligheder til det gode liv. I trygt samvær med andre.
OBS at Mærk Livet har 3 moduler. Du kan deltage i et eller alle moduler, og de er uafhængige af hinanden.

Indhold

Forløbet består af 3 moduler med forskelligt indhold: Krop og Psyke, Kunst og Kultur samt Naturen Heler.
Der tilmeldes til ét modul ad gangen, og du kan deltage i modulerne uafhængigt af hinanden. Hvert modul er én gang om ugen i cirka 10 uger. Primært onsdag i dagtimer, men i "Kunst og Kultur" kan der være ture eller aktiviteter andre dage eller om aftenen.

Modul 1: Krop og psyke

Her træner vi konkrete øvelser til stress-reduktion. Øvelser, du vil kunne bruge selv for at forebygge eller håndtere svære følelser og stress i krop og sind. Der vil også være lidt teori om sammenhænge mellem krop, psyke og trivsel. Undervisningen kan indeholde somatisk yoga med fokus på sundhed i muskler, væv og led. Øvelser der træner styrke og smidighed og øger kropsbevidsthed. Åndedrætsøvelser. Intuitiv dans, afspænding, åndedrætsøvelser og mindfulness, alt sammen med fokus på øget kropsbevidsthed og stress-reduktion.
1 gang om ugen á 1½ time.

Modul 2: Kunst og Kultur

Her øver vi os i at komme ud ad huset, opdager hvad der er af muligheder for aktivitet og kreativitet i dit nærmiljø og flytter fokus fra problemer til det levende liv.
Undervisningen vil omhandle kunst og kultur, debat og samtaler, museumsbesøg, litteratur og kreativitet. Dette modul har skiftende mødetider, da de fleste af aktiviteterne foregår ude af huset og er afhængige af åbningstider de steder, vi besøger.

Modul 3: Naturen heler

Ophold i Naturen er godt for vores psykiske trivsel. og den er lige ude foran døren.
Undervisningen kan indeholde: skovbad, mindfulness, sanseøvelser, naturviden. Sammenhænge mellem psyke, natur og krop. Ture i naturen (vandre og gåture). Dette modul er i et længere tidsrum da vi primært er ude af huset. 

Kontakt

Hvis tilbuddet er relevant for dig eller en borger du har kontakt med, så kontakt gruppeleder i Social Rehabilitering,
Tine på tlf. 72 36 31 86 eller Sofie Henriksen på tlf. 72 36 55 62.

Senest opdateret 20-03-2024