SFT - Social Færdighedstræning

I en SFT-gruppe kan du øve dine sociale færdigheder, så du lettere kan samtale, konfliktløse og deltage tryggere i sociale sammenhænge

Målgruppe

Du kan genkende, at sociale situationer, kommunikation og konfliktløsning kan være svært.

Du er betydeligt udfordret på din psykiske trivsel og har psykiske og sociale problemstillinger, som gør, at du er i målgruppen for en socialpædagogisk indsats efter Servicelovens §82a.

Du er motiveret for at træne din sociale færdigheder og for at dele erfaringer i en gruppe og støtte hinanden.

Du kan deltage i et forløb, der varer godt 9 måneder.

Formål

Formålet med dette tilbud er at forbedre dine personlige og sociale færdigheder, så du lettere kan deltage i sociale sammenhænge. Uanset om det er at købe ind, deltage i familiefester, møde på job eller uddannelse, eller tale med folk og håndtere konflikter.  

Når du møder ligesindede og udveksler erfaringer med andre, kan det være med til at give håb og nye, konkrete kommunikationsfærdigheder. Det sociale fællesskab i gruppen er et fristed, som giver dig støtte til udvikling. Dette bygger på recovery-tankegangen, som handler om, at man kan komme sig efter en psykisk sårbarhed og få et liv med meningsfuldhed og selvstændighed.

Indhold

Forløbet løber over 36 gange. Gruppen mødes én gang om ugen a 1½ time. Træningen ledes af to gruppetrænere. 

Inden opstart mødes du med gruppetrænerne til en samtale om dine ønsker til forandringer (mål) og vores forventninger til hinanden. 

Vi arbejder blandt andet med temaer som: kropssprog, situationsfornemmelse, den gode samtale, at håndtere vrede og konflikter, sige fra og til samt hvad der er hjælpsomt, når det bliver svært.
Vi arbejder med konkrete situationer fra din hverdag, som du kan gå hjem og prøve direkte af.

Der vil både være oplæg fra gruppetrænerne, erfaringsdeling fra deltagerne, fælles øvelser samt konkrete hjemmeøvelser, så du opbygger nye færdigheder.

Tid og sted

Tirsdag klokken 10.15-11.45

Multihuset
Kasernevej 6, 2. sal
4300 Holbæk

Kontakt

Hvis tilbuddet er noget for dig eller en du kender, så kontakt gruppelederne:

Tine på telefon 72 36 31 86

Kitt  på telefon 72 36 47 64 

OBS at der er visitation til dette gruppeforløb. Det kan vi hjælpe dig videre med.

Næste hold forventes at starte efterår 2024.

Senest opdateret 20-03-2024