Hvem kan komme i Multihuset?

Multihuset er et tilbud for borgere med psykisk sårbarhed. Du skal være bosiddende i Holbæk kommune. Du behøver ikke visitering, og kan selv henvende dig til os.

Tilbuddet gælder alle borgere i Holbæk Kommune i alderen 18-75 år, der oplever psykisk sårbarhed. Du savner måske noget at stå op til, at være del af et fællesskab eller at få større øvelse med socialt samvær. Den største del af vores brugere bor i egne boliger og benytter vores tilbud i både dag- og aftentid.

Det kan eksempelvis være dig med:

  • Forandret virkelighedsopfattelse
  • Angst
  • Personlighedsforstyrrelse
  • Depression


Du skal være fysisk selvhjulpen for at benytte tilbuddene.

Introduktion og opstart

Du er velkommen til at kigge forbi i Multihusets åbningstid og lige se stedet an. Før du starter rigtigt, vil vi bede dig lave en aftale om et opstartsmøde med en medarbejder.

Medarbejderen har fokus på, at du føler dig velkommen og bliver godt introduceret til tilbuddet. Vi vil også snakke om, hvad dine ønsker og interesser er, og hvad den gode start kan være for dig. Vi kan lave individuelle aftaler om, hvordan du støttes bedst til at møde op i starten. Det kan være aftaler om sms, telefonopkald eller andet, der vil støtte dig i at kunne benytte tilbuddet.

Aftalte om opstart laves på telefon 72 36 82 08.

Senest opdateret 18-03-2024