Hvem kan komme i Banehuset?

I Banehuset er alle med en psykisk sårbarhed velkomne

Tilbuddet gælder alle borgere i hele Holbæk Kommune med psykisk sårbarhed mellem 18-75 år. Den største del af vores borgere bor i egne boliger og kommer og benytter vores tilbud i dag- og aftentid.

Det kan eksempelvis være dig med:

  • Forandret virkelighedsopfattelse
  • Angst
  • Personlighedsforstyrrelse
  • Depression

Introduktion og opstart

Før du starter har du mulighed for at have en samtale med en medarbejder. Medarbejderen har fokus på, at du føler dig velkommen og bliver godt introduceret til tilbuddet. Medarbejderen kan for eksempel være behjælpelig med, at du bliver støttet til at møde op i caféen eller til aktiviteter. 

Vi kan lave individuelle aftaler om, hvordan introduktionen skal foregå. Det kan være aftaler om sms, telefonopkald eller andet, der vil støtte dig i at kunne benytte huset.

I takt med at du føler dig tryg og er blevet integreret i tilbuddet, vil medarbejderens rolle mindskes.

Senest opdateret 20-03-2024