Fagligt

Bostøtte og samværstilbud - Jyderup, er et tilbud efter Servicelovens § 104. Vi er en del af Tilbud Handicap - Bo og Støtte, Social indsats og udvikling i Holbæk kommune

Kerneopgave

Vores kerneopgave er Livsmestring- evnen til at mestre eget liv, på egne præmisser.

Bostøtte og Samværstilbud - Jyderup, er et fritidstilbud og et fristed for dem der benytter tilbuddet.

Vi lægger vægt på, at du, når du kommer i samværstilbuddet:

  • Oplever fællesskab og skaber netværk og venskaber
  • Oplever inddragelse og indflydelse.
  • Oplever opbakning hvis du har gode ideer og at du får lyst til at bidrage og tage medansvar for samværstilbuddet.
  • Oplever rummelighed og accept
  • Får sjove og spændende oplevelser i et fællesskab med andre

Faglig tilgang

Vi arbejder med en anerkendende og ressource orienteret tilgang.

Senest opdateret 13-03-2024