Fagligt og for studerende

Søbæk Have - § 104
- En del af kerneområdet "Social Indsats og Udvikling" i Holbæk Kommune

Søbæk Haves kerneopgave

Livsmestring – evnen til at mestre dele af sit eget liv.
Voksen Specialcenter Holbæk og Søbæk Haves værdigrundlag er Åbenhed, Ordentlighed og Høj Faglighed.

Om Søbæk Have aktivitetscenter

Vi er et aktivitets- og samværstilbud til voksne med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne.
Her tilbydes en individuel pædagogisk indsats, i forhold til de handicaps og den indsatsplan der er aftalt i samarbejde med bosted, myndighed og pårørende.  

Vi har fokus på at tilbyde en meningsfyldt dag, med gode aktiviteter og sjove oplevelser.

Faglige tilgange

Vores primære faglige tilgang er anerkendende- og relations orienteret. I det pædagogiske arbejde mødes brugerne med anerkendelse, ligeværdighed og forståelse, der skaber tryghed og øger selvværdet hos den enkelte.

I det pædagogiske arbejde er der fokus på relationen til andre. 
Det er gennem relationen og de sociale samvær, der skabes selvstændighed, udvikling, trivsel og øget livskvalitet.
På Søbæk Have aktivitetscenter prioriteres fællesskab og socialt samvær, med udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau. Det sker også på tværs i de to teams.

Tryk her, for at se mere om Søbæk Have på Tilbudsportalen

Tryk her for at læse om Søbæk Haves faglige tilgange og metoder

For studerende

Søbæk Have tager imod pædagogstuderende i alle tre praktikperioder

Se Søbæk Have Aktivitetscenters praktikbeskrivelse

Senest opdateret 18-03-2024