Spring til indhold

Søg

Skolestart

Vi glæder os til at byde dit barn velkommen i vores folkeskole. Alle børn skal begynde i skole eller...

Indskrivning til dagtilbud og skole

Det er muligt at indskrive ukrainske børn i dagtilbud og skole allerede nu. Børn mellem 0 og 5 år vi...

Skoleindskrivning og frit skolevalg

Alle børn født i 2016 skal begynde i 0. klasse eller på anden vis følge undervisning fra 10. august ...

Unge

Book en opringning, book tid i Åben Rådgivning eller lav en underretning om en ung med mere.

Plads i dagtilbud

Du kan med fordel vælge et dagtilbud, i det område, du bor i. De lokale folkeskoler og børnehuse sam...

Giv et praj

Send os gerne et praj, hvis du oplever huller i vejen, vand på kørebanen, bjørneklo eller en affalds...

Åben rådgivning

Har du brug for rådgivning, hjælp eller støtte? Book tid hos Den Sociale Indgang her.

Nedsat elafgift

Du skal søge om nedsat elafgift hos dit el-selskab. Du skal opfylde 2 betingelser for at søge; El sk...

Søg om støtte til merudgifter til voksne

Du kan søge om hjælp til merudgifter, hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse...

Ansøg om handicapbil

For at få støtte til køb af bil i henhold til § 114 i lov om social service er der visse betingelser...