Spring til indhold

Søg

Skolekørsel

Elever har ret til fri befordring til skole, såfremt bestemte kriterier er opfyldt.

Gratis mundbind til udsatte personer og studerende

Socialt udsatte personer og studerende på en ungdoms- eller videregående uddannelse kan få udleveret...

Selvbetjening

En lang række ting kan du selv løse her på nettet ved hjælp af selvbetjening. Hvis du har svært ved...

Bo, byg og flytning

Find alt, hvad der har med din bolig at gøre: flytning, BBR, byggeri, forbrug, mv.

Familie og børn

Skriv dit barn op til skole, SFO og dagtilbud eller søg om barselsdagpenge mv.

Unge og uddannelse

Book en opringning, søg SU, book tid i Åben Rådgivning eller lav en underretning om en ung med mere.

Miljø og energi

Anmeld rotter, olietank, spildevandsanlæg og aflæs dit forbrug.

Pension og ældre

Søg om folkepension, førtidspension, helbredstillæg mv.

Sundhed og sygdom

Nyt sundhedskort, det blå sygesikringskort, lægeskift, sundhed.dk mv.

Transport og veje

Giv et praj om huller i vejen eller andet, opsætning af plakater, skiltning for virksomheder mv.