Spring til indhold

Søg

Skolekørsel

Elever har ret til fri befordring til skole, såfremt bestemte kriterier er opfyldt.

Unge

Book en opringning, book tid i Åben Rådgivning eller lav en underretning om en ung med mere.

Giv et praj

Send os gerne et praj, hvis du oplever huller i vejen, vand på kørebanen, bjørneklo eller en affalds...

Nedsat elafgift

Du skal søge om nedsat elafgift hos dit el-selskab. Du skal opfylde 2 betingelser for at søge; El sk...

Søg om støtte til merudgifter til voksne

Du kan søge om hjælp til merudgifter, hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse...

Ansøg om handicapbil

For at få støtte til køb af bil i henhold til § 114 i lov om social service er der visse betingelser...

Ledsageordning

Søg om personlig ledsagelse eller betaling af udgifter i forbindelse med ledsagelse efter § 97 i Ser...

Byggeansøgning

I Holbæk Kommune skal du søge din byggetilladelse digitalt via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

Åben rådgivning

Har du brug for rådgivning, hjælp eller støtte? Book tid hos Den Sociale Indgang her.

Medlemmer

Seniorrådet i Holbæk Kommune består af ni medlemmer. Her kan du finde navne, telefonnummer og e-mail...