Spring til indhold

Søg

Tandpleje 0-18 år

Tandpleje er et gratis tilbud for børn og unge, indtil de fylder 18 år.

Om Tandplejen

Tandplejen arbejder blandt andet for at bevare tandsundheden og at lære børn at børste tænderne helt...

Omsorgstandpleje

Tilbud til borgere over 18 år med vidtgående fysiske eller psykiske handicap, der har svært ved at b...

Tidsbestilling

Her kan du bestille, ændre og aflyse tider hos Tandplejen. Du kan også få tilsendt beskeder pr. sms ...

Budgetter fra tidligere år

Hvert år senest den 15. oktober godkender byrådet budgettet for det kommende år. Men selv når året e...


Feedback