Spring til indhold

Søg

Tandpleje 0-22 år

Tandpleje er et gratis tilbud for børn og unge, indtil de fylder 22 år.

Kontanthjælp på ungesats

Er du under 30 år med en uddannelse, og kan du ikke forsørge dig selv, kan du søge om kontanthjælp.

Ungegruppe 18-30 år

Tilbuddet er for dig, der er mellem 18 og 30 år, og som gerne vil deltage i aktiviteter og samvær me...

Tandpleje til voksne med særlige behov

Er du voksen med helt særlige behov, kan du læse om Holbæk Kommunes tilbud her.

Kontanthjælp

Er du fyldt 30 år, og kan du ikke forsørge dig selv, kan du søge om kontanthjælp. Du skal udfylde et...

Uddannelseshjælp

Hvis du er under 30 år og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, tager kommunen udgang...

Budgetter fra tidligere år

Hvert år senest den 15. oktober godkender byrådet budgettet for det kommende år. Men selv når året e...

Pensionistbevis

Pensionistbeviset er legitimation for, at du er pensionist. Pensionistbeviset udstedes i Borgerservi...

Elevløn under grundforløb 2 til elever under 25 år skal sikre flere hænder i fremtiden

PRESSEMEDDELELSE | For at kunne rekruttere og fastholde elever fra social- og sundhedsuddannelserne ...

Selvforståelsesforløb til unge fra 13 til 17 år med en autismediagnose

Er du mellem 13 og 17 år og har fået en autismediagnose? Så har du mulighed for at deltage i samtal...