Spring til indhold

Søg

Tandpleje 0-22 år

Tandpleje er et gratis tilbud for børn og unge, indtil de fylder 22 år.

Kontanthjælp på ungesats

Er du under 30 år med en uddannelse, og kan du ikke forsørge dig selv, kan du søge om kontanthjælp.

Tandpleje til voksne med særlige behov

Er du voksen med helt særlige behov, kan du læse om Holbæk Kommunes tilbud her.

Kontanthjælp

Er du fyldt 30 år, og kan du ikke forsørge dig selv, kan du søge om kontanthjælp.

Uddannelseshjælp

Hvis du er under 30 år og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, tager kommunen udgang...

Budgetter fra tidligere år

Hvert år senest den 15. oktober godkender byrådet budgettet for det kommende år. Men selv når året e...

Pensionistbevis

Pensionistbeviset er legitimation for, at du er pensionist. Pensionistbeviset udstedes i Borgerservi...

BBR-registeret

Bygnings- og Boligregisteret (BBR) indeholder oplysninger om Danmarks grunde, bygninger, tekniske an...

Tandplejen

Første gang barnet møder Tandplejen er omkring 2½ års alderen. I vil automatisk få en indkaldelse. S...

Nærmere uddannelse og job

Når du er ledig og skal videre, afhænger dine muligheder af alder og uddannelsesniveau, samt hvilken...