Spring til indhold

Søg

Tandpleje 0-18 år

Tandpleje er et gratis tilbud for børn og unge, indtil de fylder 18 år.

Ledig under 30 år uden uddannelse

Hvis du er under 30 år og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, tager kommunen udgang...

Kontanthjælp på ungesats

Er du under 30 år med en uddannelse, og kan du ikke forsørge dig selv, kan du søge om kontanthjælp.

Kontanthjælp

Er du fyldt 30 år, og kan du ikke forsørge dig selv, kan du søge om kontanthjælp.

Budgetter fra tidligere år

Hvert år senest den 15. oktober godkender byrådet budgettet for det kommende år. Men selv når året e...

Uddannelseshjælp

Hvis du er under 30 år og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, tager kommunen udgang...

Jeg er under 30 år?

Har du afsluttet en kompetencegivende uddannelse? Ja Nej En kompetencegivende uddannelse er en vide...

Nærmere uddannelse og job

Når du er ledig og skal videre, afhænger dine muligheder af alder og uddannelsesniveau, samt hvilken...

Ungecafé

Tilbuddet er til dig, der gerne vil mødes med andre unge med psykisk sårbarhed mellem 18-30 år.

Familie og børn

Skriv dit barn op til skole, SFO og dagtilbud eller søg om barselsdagpenge mv.