Spring til indhold

Søg

Beredskabsplaner

Find den overordnede beredskabsplan for Holbæk Kommune og de del- og indsatsplaner, der gælder på de...

Tandpleje 0-18 år

Tandpleje er et gratis tilbud for børn og unge, indtil de fylder 18 år.

Tandpleje til voksne med særlige behov

Er du voksen med helt særlige behov, kan du læse om Holbæk Kommunes tilbud her.

Omsorgstandpleje

Tilbud til borgere over 18 år med vidtgående fysiske eller psykiske handicap, der har svært ved at b...

Unge

Book en opringning, book tid i Åben Rådgivning eller lav en underretning om en ung med mere.

Giv et praj

Send os gerne et praj, hvis du oplever huller i vejen, vand på kørebanen, bjørneklo eller en affalds...

Åben rådgivning

Har du brug for rådgivning, hjælp eller støtte? Book tid hos Den Sociale Indgang her.

Nedsat elafgift

Du skal søge om nedsat elafgift hos dit el-selskab. Du skal opfylde 2 betingelser for at søge; El sk...

Søg om støtte til merudgifter til voksne

Du kan søge om hjælp til merudgifter, hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse...

Ansøg om handicapbil

For at få støtte til køb af bil i henhold til § 114 i lov om social service er der visse betingelser...