Spring til indhold

Søg

Ferier og lukkedage

Der orienteres om ferier, lukkedage og muligheden for fællespasning via Aula.

Ferier og lukkedage

Tilbud om fællespasning på lukkedage og elektronisk tilmelding bliver for skolebørn annonceret via A...

Ferielukket

Du kan se Tandplejens ferier og lukkedage her.

Selvbetjening

En lang række ting kan du selv løse her på nettet ved hjælp af selvbetjening. Hvis du har svært ved...

Bo, byg og flytning

Find alt, hvad der har med din bolig at gøre: flytning, BBR, byggeri, forbrug, mv.

Familie og børn

Skriv dit barn op til skole, SFO og dagtilbud eller søg om barselsdagpenge mv.

Unge og uddannelse

Book en opringning, søg SU, book tid i Åben Rådgivning eller lav en underretning om en ung med mere.

Miljø og energi

Anmeld rotter, olietank, spildevandsanlæg og aflæs dit forbrug.

Pension og ældre

Søg om folkepension, førtidspension, helbredstillæg mv.

Sundhed og sygdom

Nyt sundhedskort, det blå sygesikringskort, lægeskift, sundhed.dk mv.