Spring til indhold

Søg

Selvbetjening hos Fors A/S

Du kan melde flytning, indberette måleraflæsninger eller følge med i dit forbrug hos Fors A/S via de...

Jordvarmeanlæg

Kommunen skal give tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, da der skal tages højde for jord- og...

Spildevandsanlæg

Holbæk Kommune og grundejerne skal sørge for at spildevand udledes på en korrekt og hensigtsmæssigt ...

Giv et praj

Send os gerne et praj, hvis du oplever huller i vejen, vand på kørebanen, bjørneklo eller en affalds...

Ledsageordning

Søg om personlig ledsagelse eller betaling af udgifter i forbindelse med ledsagelse efter § 97 i Ser...

Søg om støtte til merudgifter til voksne

Du kan søge om hjælp til merudgifter, hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse...

Ansøg om handicapbil

For at få støtte til køb af bil i henhold til § 114 i lov om social service er der visse betingelser...

Ægteskab

For at blive gift skal I opfylde en række generelle betingelser, fx skal I som hovedregel være fyldt...

BBR-registeret

BBR er et landsdækkende register om samtlige af landets bygninger og boliger. Du er som ejer af en e...

Stil op til kommunalvalget

Der er kommunalvalg tirsdag d. 16. november 2021. Alle, der kan stemme til kommunalvalget, kan også ...