Spring til indhold

Søg

Plads i SFO og Cirkus Kæphøj

Du kan booke plads til dit barn i SFO elektronisk via nemPlads. Pladsanvisningen opskriver og anvise...

Plads i dagtilbud

Du kan med fordel vælge et dagtilbud, i det område, du bor i. De lokale folkeskoler og børnehuse sam...

Takster og tilskud 2021

Her kan du se takster for forældrebetaling i kommunale dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj...

Selvbetjening

En lang række ting kan du selv løse her på nettet ved hjælp af selvbetjening. Hvis du har svært ved...

Bo, byg og flytning

Find alt, hvad der har med din bolig at gøre: flytning, BBR, byggeri, forbrug, mv.

Familie og børn

Skriv dit barn op til skole, SFO og dagtilbud eller søg om barselsdagpenge mv.

Unge og uddannelse

Book en opringning, søg SU, book tid i Åben Rådgivning eller lav en underretning om en ung med mere.

Miljø og energi

Anmeld rotter, olietank, spildevandsanlæg og aflæs dit forbrug.

Pension og ældre

Søg om folkepension, førtidspension, helbredstillæg mv.

Sundhed og sygdom

Nyt sundhedskort, det blå sygesikringskort, lægeskift, sundhed.dk mv.