Spring til indhold

Søg

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til jer, som har børn mellem 0 og 16 år. Vi tilbyder råd og vejledning o...

Om Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til jer, som har børn mellem 0 og 16 år. Sundhedsplejens mål er at fremm...

Kontakt sundhedsplejen

Telefonrådgivning Kontakt din sundhedsplejerske Du kan kontakte din sundhedsplejerske direkte på tel...

Tilbud om særlig indsats - tilbud om udvidet indsats i Sundhedsplejen

En God Start er et forebyggende tilbud til kvinder og familier, der under graviditet, fødsel og i ti...

Tidlig Opsporing af Overvægtige Børn i Holbæk Kommune

Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Holbæk Sygehus, Sundhedsplejen og Tandplejen i Holbæk Kommun...

Skolesundhedsplejen

Sundhedsplejen er en kombineret ordning. Det vil sige, at sundhedsplejersken tilser spæd- og småbørn...

Spæd- og småbørn

Når du har født, modtager Sundhedsplejen en fødselsanmeldelse fra jordemoderen. Herefter sørger vi f...

Sundhed og Rusmiddel

Leder Birgitte Randrup-Thomsen Underafdelinger Sundhedsplejen Tandplejen Rusmiddel

Unge

Book en opringning, book tid i Åben Rådgivning eller lav en underretning om en ung med mere.

Giv et praj

Send os gerne et praj, hvis du oplever huller i vejen, vand på kørebanen, bjørneklo eller en affalds...