Spring til indhold

Søg

Rådgivning til unge

Er du ung mellem 15 og 30 år, og har du brug for rådgivning, vejledning, hjælp eller støtte? Se her,...

Tilsynsrapporter-område Kildedam

Vipperød Børnegård, Ågerup børnehus, Midgård, Solgården, Stestrup Børnegård, Huset, Elletoften,

Omsorgstandpleje

Tilbud til borgere over 18 år med vidtgående fysiske eller psykiske handicap, der har svært ved at b...

4420 Regstrup - Trønninge

Tilbudsfrist 1/7-22 kl. 12.00

Fremtidige boliggrunde

I Knabstrup og Store Merløse er der boligarealer, som ikke er byggemodnet. Tidspunktet for byggemodn...

Børn og unge

Administrationsgrundlag for børne- og ungeområdet.

Udenlandske statsborgere

SelvbetjeningAnsøg om statsborgerskab (dansk indfødsret - ved lov)Hvordan kan jeg få dansk statsborg...

Tidligere danske statsborgere

Hvis du opfylder bopælsbetingelserneHvis du som tidligere dansk statsborger opfylder visse betingels...

Nordiske statsborgere

Hvis du er over 18 år og ikke har fået nordisk statsborgerskab ved naturalisationDu kan få dansk sta...

Danske statsborgere

Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskabI visse situationer får du automatisk dansk statsborg...