Spring til indhold

Flere nye uddannelser til Holbæk

Holbæk Kommune har allerede trukket en del nye uddannelser til. Men det er vigtigt, at der kommer flere uddannelsesmuligheder til unge i Holbæk Kommune. Derfor arbejder vi også på at tiltrække for eksempel læreruddannelsen og uddannelsen til bygningskonstruktør.

En samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Professionshøjskolen Absalon skal sikre flere studerende på læreruddannelsen og flere dygtige, nyuddannede lærere på Holbæk Kommunes skoler.

Professionshøjskolen Absalon og Holbæk Kommune vil blandt andet udvikle de studerendes praktik, samarbejde med ungdomsuddannelserne for at rekruttere til lærerstudiet og sikre en bedre overgang mellem studie og job. Tilsammen skal disse og en række andre indsatser udvikle både læreruddannelsen og læringen på skolerne.

Pressemeddelelse: Flere lærere på vej

Hvad arbejder vi for?

Samarbejdsaftalen med Absalon er et eksempel på, hvordan Holbæk Kommune arbejder med at løfte Holbæk som uddannelsesby. Helt konkret arbejder vi også på at tiltrække uddannelsen til bygningskonstruktør samt aktiviteter indenfor pædagoguddannelsen til Holbæk Kommune.

Forhåbningen er, at der på sigt kan komme endnu flere uddannelsesmuligheder til.

Samarbejde med det lokale erhvervsliv

Ved at tilbyde lokale praksisnære uddannelsestilbud kan vi fastholde og tiltrække nye borgere. Derfor arbejder vi også for, at koblingen mellem studerende og det lokale og regionale erhvervsliv bliver styrket. Det skal ske gennem cases, praktik og studierelevante fritidsjob.

Det lokale erhvervsliv og arbejdsmarkedets parter bliver involveret, så vi igen får fokus på behovet for uddannelse og den løbende efter- og videreuddannelse.

Arbejdsprogrammet

Tilsammen skal disse og en række andre indsatser udvikle Holbæk som uddannelsesby. Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram samler de kommende års politiske prioriteringer på området her i Holbæk Kommune.  

Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2020Feedback

Sidst opdateret

10.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin