Spring til indhold

Vores folkeskole

I Holbæk Kommune prioriterer vi folkeskolen højt. Der er en folkeskole i alle vores lokalområder og to større folkeskoler i Holbæk by. Hver skole har sin egen nærledelse og sit eget særkende.

Holbæk Kommune har som en af to kommuner fået frihed til at tilrettelægge arbejdet i Folkeskolen på nye måder. Du kan læse mere om Frihedsforsøget og Børnenes Skole herunder.

Fælles for skolerne er, at de konstant udvikler sig, tænker nyt og ruster børnene til at tage del i samfundet.

Vores folkeskole arbejder sammen med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner for at sikre, at undervisningen er tæt på virkeligheden.

I folkeskolen får alle elever kulturoplevelser, også som en del af undervisningen. Og alle SFO’er i Holbæk Kommune arbejder med leg, bevægelse og idræt, og er certificeret af DGI.