Spring til indhold

SFO og klub

Skolefritidsordningerne i Holbæk Kommune er et pædagogisk tilbud, der giver dit barn trivsel, udvikling og aktivitet i tidsrummet mellem skole og hjem.

Holbæk Kommune har 21 SFO'er og klubber fordelt på de fire skoleområder. De fungerer som vigtige bindeled mellem skole og hjem for rigtig mange børn. Dit barn vil blive tilbudt en plads i SFO eller klub i den skoleafdeling barnet går på.

Skolefritidsordningerne giver dit barn mulighed for at udvikle sig i trygge rammer omgivet af gode kammerater og dedikerede voksne.

I Holbæk Kommune arbejder alle SFO’er med idræt, leg og bevægelse hver dag, og derfor er samtlige SFO’er DGI certificerede. Vi har derfor fokus på, at trivsel og livskvalitet er afgørende for dit barns mentale sundhed, og at der er en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og børns læring. Udover leg og bevægelse i hverdagen har SFO’erne også fokus på sprog, sundhed, personlig og social udvikling samt faglig understøttelse og fordybelse. 

SFO’er og klubber i de fire skoleområder

Holbæk By (Absalon, Bjergmarken og Orø)

De bærende værdier i vores SFO og klub er fællesskab, omsorg, nærhed og tryghed. I vores SFO og klub ønsker vi at styrke fællesskabet og barnets selvværd og selvtillid. Vi arbejder med børnenes dannelse og udvikling af sociale kompetencer. I aktiviteterne arbejder vi med børnenes fantasi og kreativitet, med børn i bevægelse, vi udforsker naturen, og der er selvfølgelig mulighed for leg både inde og ude.

Læs mere om SFO og klub i område Holbæk By

Kildedam (Tølløse, Ugerløse, Vipperød, Ågerup, Stestrup og Store Merløse)

Område Kildedam er et spændende og trygt tilbud, der danner rammen for et godt børneliv i SFO og klub. Alle er velkomne hos os – her er der mulighed for at være en del af et fællesskab og danne stærke venskaber. Aktiviteterne i SFO og klub er planlagt med fokus på at skabe et sjovt og udfordrende fritidsliv, med både et kreativt, socialt og aktivt indhold.

Læs mere om SFO og klub i område Kildedam

Katrinedal (Gislinge, Svinninge, Tuse og Udby)

I Katrinedals SFO og klub vægter vi fællesskabet. Vores børn vil opleve mangeartede fællesskaber på tværs af alder, klasse og køn. Det er netop i fællesskaberne at vigtige venskaber og relationer opstår og blomstrer. Vi har også legen i fokus. Vi anerkender legens betydning for at udforske og tilegne sig kompetencer og færdigheder, der på forskellig vis kan understøtte og danne gode børneliv.

Læs mere om SFO og klub i område Katrinedal

Skovvejen (Jyderup, Kildebjerg, Knapstrup, Nr. Jernløse og Undløse)

I vores SFO og klub er der rart at være. Vi tager hver dag imod en hel masse børn, der efter skoletid kan bruge SFO- og klubtiden til at slappe af eller være aktive. Vi tilbyder spændende aktiviteter indenfor krop og bevægelse, natur, kreativt værksted, madværksted, spil, recycling, dans og meget mere. Vi værner om fællesskabet, der går på tværs af alder og køn, og hjælper nye venskaber på vej.

Læs mere om SFO og klub i område Skovvejen 

Fakta om SFO'er i Holbæk Kommune

  • Pasningsgaranti fra 0. - 7. klasse, både før og efter skoledagen
  • Tilbud om lektiehjælp i SFO'en (der er ikke tilknyttet lærere til lektiehjælpen. Niveauet svarer til den lektiehjælp, barnet modtager i hjemmet)
  • SFO’erne har 19 lukkedage om året

 Feedback

Sidst opdateret

12.11.2019

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Pladsanvisning og takster

Skoleafdelinger og SFO

Der er SFO tilknyttet alle skoleafdelinger. Læs mere om skoleafdelingerne og SFO på skolernes egne hjemmesider.  
Find dit barns skole.

Børn i bevægelse

I Holbæk Kommune arbejder alle SFO'er med idræt, leg og bevægelse hver dag, og derfor er vi DGI certificerede. Læs mere her