Spring til indhold

Skolestart

Vi glæder os til at byde dit barn velkommen i vores folkeskole. Alle børn skal begynde i skole eller på anden vis følge undervisning det år det fylder 6 år.

Velkommen i folkeskolen i Holbæk Kommune

Sammen med forældrene er det vores fælles og fornemmeste mål, at være med til at understøtte, at alle børn bliver så dygtige, som de kan, og at vi lykkes med at skabe et godt fundament for børnene, så de er rustet til fremtiden efter folkeskolen.

Undervisningspligt

I Danmark er der undervisningspligt for alle børn. Undervisningen skal senest begynde i august det år, hvor barnet fylder 6 år. Barnet skal tilbydes plads på skolen i det område, hvor det har bopælsadresse.

Skal dit barn skal gå på en anden skole?

Det er muligt at vælge en skole, der ligger uden for det skoledistrikt, barnet bor i. I så fald skal du kontakte skolelederen på den skole, hvor du ønsker dit barn optaget. Det gælder både, hvis der er tale om en privatskole eller en folkeskole i et andet skoleområde i egen kommune eller i en anden kommune.

Uanset hvad du vælger, skal du huske at opskrive dit barn til skolestart. Det kan du gøre via 'selvbetjening' øverst på siden.

Udsat skolestart

Hvis du ønsker at søge om udsættelse af dit barns skolegang, skal du kontakte skolelederen på den skole dit barn hører til. Det er skolelederen, der skal tage stilling til, om det kan lade sig gøre. Særlige forhold skal gøre sig gældende, for at et barns skolestart kan udskydes, hvilket beror på en individuel vurdering.

Praktisk info om skolestart og indskrivning

Du kan læse mere om skoleindskrivning og skolernes informationsmøder ved at klikke på linket nedenfor:

Praktisk information om skolestart og indskrivningFeedback

Sidst opdateret

10.06.2021

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen