Visioner

I Holbæk Kommune er skoleområdet højt prioriteret. For at løfte folkeskolen har vi fokus på forskellige indsatser og mål.

Der er politisk fokus på at løfte folkeskolen. Eleverne skal lære mere, og de skal gøre det i så gode rammer som muligt. Vi vil inddrage elever, forældre og omverden, og vi vil sikre, at ordblinde- og specialtilbud får en høj kvalitet.

Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram

Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram indeholder nogle konkrete prioriteringer. Folkeskolen er én af dem.

Folkeskolen skal løftes kvalitetsmæssigt. Grundlaget for vores børns læring og dannelse skal styrkes, så vi sikrer, at flere kommer gennem en ungdomsuddannelse, og flere dermed får de bedste forudsætninger for et godt ungdoms- og voksenliv.

I arbejdsprogrammet er der otte indsatser, der skal være med til at løfte folkeskolen:

 1. Alle elever skal lære mere
 2. Bedre rammer for læring
 3. Skolen i lokalsamfundet
 4. Elev og forældreinddragelse
 5. Samarbejdet om folkeskolen
 6. Styrket indsats i udskolingen
 7. Gode specialundervisningstilbud
 8. Samarbejde mellem folkeskole og læreruddannelse

Du kan læse det fulde arbejdsprogram her.

Fælles skoleudvikling 

I Holbæk Kommune arbejder folkeskolerne tæt sammen omkring børns læring og trivsel.

I det kommende år har skolerne fokus på flere fælles indsatser samt understøttelse af de enkelte skolers indsatser. Her har du mulighed for at få et overblik over de indsatser vi løfter i fællesskab og på tværs af områderne. 

De fælles indsatser i folkeskolerne: 

 • Læringsledelse: Læringsledelse indebærer skoleudvikling af professionelle læringsfællesskaber for både ledelse, lærere og pædagoger. 
 • Læsning: For at styrke dette område arbejdes der i et netværk bestående af læsevejledere, sprogpædagoger og LæseTek for både dagtilbud og skoler. LæseTek er en afdeling for læsning og læseteknologi under Holbæk Kommune, der tilbyder hjælp inden for læse- og læseteknologiområdet til borgere, institutioner og professionelle.
 • Matematisk forståelse: For at øge den matematiske forståelse arbejder matematikvejledere i et netværk på tværs af skolerne, og har derudover sparring med en matematik-konsulent. 
 • Digitalisering: Her arbejdes der i et netværk på tværs af skolerne i forhold til digitale læremidler, læringsplatforme og Aula. 
 • Pædagogiske læringsnetværk: Dette er netværk, som arbejder sammen om fælles udvikling af Pædagogiske Læringscentre - både for dagtilbud og skoler.
 • Udskolingssamarbejde: Her er det lederne for udskolingerne, der arbejder sammen på tværs om at skabe bedre udskoling i kommunens skoler.  

Alle netværk etableres af Fagcenter for Læring og Trivsel

Udover at have fokus på de fælles indsatser, så arbejder den enkelte skole også ud fra folkeskolens tre nationale mål. 

De nationale mål er: 

 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

 

 

Senest opdateret 07-11-2023