Åben skole

Åben skole er, når teori og praksis samarbejder. Her bliver undervisningen i skolen gjort til praksis. Derfor har vi i Holbæk Kommune fokus på, at virkeligheden kommer ind i skolen, og skolen kommer ud i virkeligheden.

Mange af os lærer bedst, hvis vi ser ting ske i praksis. Det gælder også for vores børn. Derfor gør vi meget for at få virkeligheden ind i undervisningen - blandt andet ved at samarbejde med virksomheder og kulturinstitutioner om forskellige forløb.

Skolen i virkeligheden

Holbæk kommune er med i fællesskabet "Skolen i Virkeligheden". Det er en webportal, hvor frivillige foreninger og virksomheder kan tilbyde skoleelever nye læringsrum og anderledes måder at lære på. Formålet med fællesskabet er, at det skal bidrage til elevernes læring, trivsel og motivation. Derudover skal det også bidrage til en mere virkelighedsnær undervisning for eleverne. 

Praksisfaglighed styrkes i udskolingen 

For at styrke praksisfagligheden i udskolingen har elever i 8. og 9. klasse mulighed for at lave en praktisk projektopgave. Det særlige ved den praktiske projektopgave er, at eleverne samarbejder med erhvervsskoler og virksomheder omkring opgaven. Den praktiske projektopgave indeholder både teori og praksis, og bliver sidestillet med den projektopgave, som skolerne almindeligvis arbejder med. 

Udgangspunktet for at vælge den praktiske projektopgave er, at man enten er usikker på, om man vil have en erhvervsuddannelse, eller at man er helt sikker på, at det er den vej man vil, og derfor gerne vil udfordre sig selv. 

I selve projektugen skal eleverne udarbejde et produkt. Det foregår i et samarbejde mellem skolen og erhvervsskolen, hvor elever og lærere er fysisk tilstede, så de kan sparre med hinanden.

Kulturen på skemaet

Udover at have fokus på en mere virkelighedsnær undervisning, så sætter Holbæk Kommune også fokus på børnekulturen. Børnekulturen bliver for alvor sat på dagsordenen i 2020, hvor Aprilfestivalen løber af stablen. I uge 17 kan børn og unge nemlig opleve et overflødighedshorn af professionelt børne- og ungeteater.  

Derudover har kommunalbestyrelsen besluttet, at dagtilbud og skoler skal udvikle en Kulturrygsæk hen over de næste fire år, så alle børn og unge oplever kulturelle tilbud i deres hverdag, og at disse tilbud bruges i daglige læringsaktiviteter.

Holbæk Kommune vil børnekulturen, fordi den blandt andet bidrager til børn og unges dannelse. Derudover er børnekulturen med til at: 

  • stimulere børns fantasi
  • udvikle børns kreativitet
  • understøtte børns faglige læring
  • øge børns forståelse for det samfund, de lever i
  • skabe relationer mellem børn
  • udvikle børns kritiske sans

Åben skole

Holbæk Kommune er med i fællesskabet Skolen i Virkeligheden, hvor frivillige, kulturinstitutioner, foreninger og virksomheder kan tilbyde skoleelever eksterne læringsrum, hvor eleverne får mulighed for at lære på anderledes og mere virkelighedsnære måder.

Se mulighederne her

Senest opdateret 07-11-2023