Natur i Mørkøv

Du kan blandt andet opleve Morten Korch-lignende landskaber, bestige et "bjerg" og se oprindelige danske træ-arter i og omkring Mørkøv.

Torbenfeldt

"Det rene Morten Korch". Sådan beskriver en lokal beboer området omkring Torbenfeldt gods, der ligger mellem Mørkøv og Skamstrup. Godset har da også været brugt i optagelserne af blandt andet Morten Korch-film.
Området omkring Torbenfeldt er et gammelt herregårdslandskab, som består af enkelte søer og store skovområder, som huser en større bestand af krondyr. Her kan man gå tur i store skove med udsigt til søer og det hvidkalkede gods.

Vinskoven

Ikke langt fra Torbenfeldt godt er Vinskoven. Her finder du en blanding af løvskov og plantage med et strejf af mose, og den strækker sig fra Tømmerupvej og i en bue rundt nord om Skellingsted.

Rundt om toppen af Kullebjerg kan man stadig se et gammelt stengærde, som tyder på, at området engang har været dyrket eller anvendt til græsning, men ellers gælder det for hele Vinskoven, at der er meget kuperet, hvilket jo nok har været årsagen til, at området ikke er under plov.

Vejene i Vinskoven er af lidt svingende kvalitet, men ikke ringere end at man fint kan gå på dem.

Mølleskoven

Mølleskoven adskiller sig fra Vinskoven ved, at der er anlagt utallige ridestier gennem den. De gør det muligt at få en helt anderledes naturoplevelse i denne skov end i Vinskoven.

Naturskolen Tømmerhuset

Naturskolen Tømmerhuset er en privat naturskole, som det er muligt for skoler og institutioner at leje bl.a. til naturformidling for børn og unge.

Den er beliggende ca. 1,5 km udenfor Mørkøv by i det smukke gamle herregårdslandskab omkring Torbenfeldt gods.

Besøg Naturskolen Tømmerhuset

Syvendekøb Mark

På Syvendekøb Mark, et tidligere landbrugsareal på ca. 12 ha beliggende mellem Syvendekøb og Mørkøv, er der etableret et bynært naturområde.

Området ejes af Holbæk Kommune, men det er foreningen Øko-Land Mørkøv, der passer området og sørger for beplantning og græsning m.m.

Søer og bæk

I området findes der to søer: Syvendekøb Sø og Syvendekøb Lillesø.

Søerne blev gravet i 2006, og anvendes som regnvandsbassiner til overfladevand fra veje og boligområder. Afløb fra søerne ledes til Kobbelå via et sidevandløb, og der er en glidende overgang fra vand til land.

I 2006 blev der også gravet en bæk i området, Kildebækken, og den har et naturligt, bugtet forløb.

Nyskoven

Nyskoven blev plantet i 2006, hvor en lille flok raske mennesker plantede 3000 planter, som består af oprindelige danske arter af buske og træer.

Plantningen danner et læhegn langs markvejen mod vest, og der er sat vildthegn omkring Nyskoven for at beskytte trænerne mod rådyr og harer.

Knøsen

Du kan også "bestige" Knøsen, der ligger 99 meter over havet, og få en god udsigt over naturen omkring Skamstrup.

Her kan du også se Luftmeldetårnet, hvor Hjemmeværnet under Den Kolde Krig holdt øje med fly over Danmark. Der har stået flere hundrede luftmeldetårnet rundt omkring i Danmark, men tårnet i Skamstrup er det sidste af slagen på sin oprindelige plads.

Kulturstyrelsen har udpeget tårnet som bevaringsværdigt, fordi det fortæller historien om de aktiviteter, der foregik under Den Kolde Krig.

Lokalt tip

Et lokalt tip er at opleve det fantastisk fugle- og dyreliv ved Svinninge å fra Stigs Bjergby mod Kundby.

 

Senest opdateret 07-11-2023