Krav om økologisk forpagtning

Holbæk Kommune har valgt, at de kommunale arealer, der forpagtes bort til dyrkning, skal omlægges til økologisk drift.

Det er allerede nu et krav, at arealerne dyrkes pesticidfrit, men nu går kommunen skridtet videre og stiller krav til økologisk dyrkning på områderne.

Baggrunden for at stille dette krav, er den biodiversitetskrise, som kloden i sin helhed står i. Ved at dyrke jorden økologisk giver vi naturen på og omkring de dyrkede marker bedre vilkår.

Læs mere om økologisk forpagtning her

 

Senest opdateret 04-01-2022