Spring til indhold

Borgerrådgivning

Borgerrådgiveren er til for dig som borger og privat erhvervsdrivende i Holbæk Kommune. Borgerrådgiveren er ansat direkte af kommunalbestyrelsen og adskilt fra kommunens administration. Derfor kan borgerrådgiveren give dig en uvildig rådgivning i sager mellem dig og kommunen. Funktionen kan benyttes af borgere, virksomheder, organisationer m.v. i Holbæk kommune.

Hvis du har brug for generel hjælp og rådgivning, skal du kontakte Borgerservice.

Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med følgende opgaver

 • Vejlede dig i forståelse af information og afgørelser fra Holbæk Kommune.
 • Rådgive dig om juridiske rettigheder og eventuelle yderligere klagemuligheder.
 • Rådgive og vejlede dig om yderligere tiltag, når sager er gået i hårknude, samt sikre en fortsat dialog mellem dig og Holbæk Kommune.
 • Informere og rådgive om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage.
 • Hjælpe med at klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden mv.
 • Uddybe og forklare indholdet i Holbæk Kommunes serviceniveauer, kvalitetsstandarder, svartider og lign.
 • Henvise og formidle kontakt til rette afdeling og medarbejder i Holbæk Kommune.

Bisidder

Borgerrådgiveren kan deltage som bisidder. Det betyder, at hun:

 • sammen med dig kan deltage ved en samtale, du er utryg ved
 • kan hjælpe dig med at forberede dig til samtalen
 • kan hjælpe dig med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen

Enkelte opgaver kan borgerrådgiveren IKKE hjælpe dig med

Du kan ikke få hjælp vedrørende:

 • problemstillinger, der ikke vedrører Holbæk Kommune. 
 • personaleforhold
 • forældremyndighed, bodeling og skilsmisse
 • nabokonflikter

Kontoret er åbent for personlige henvendelser. Hvis du er dårligt gående eller har svært ved at komme ind til vores kontor, kan det aftales, at møde holdes hjemme hos dig. Der er, efter aftale, mulighed for benyttelse af handicapvenlig elevator.

Formålet med borgerrådgiveren

Formålet med borgerrådgiveren er, at:

 • styrke borgernes og de private erhvervsdrivendes retssikkerhed og sikre den service, de har krav på.
 • hjælpe borgerne og de private erhvervsdrivende gennem det kommunale system og sikre, at de bliver hørt.
 • gøre kommunen bedre til at betjene borgerne og de private erhvervsdrivende.

Mere rådgivning

I de tilfælde hvor Holbæk Kommunes borgerrådgiver ikke kan hjælpe dig, henviser vi dig til andre rådgivere.

Folketingets Ombudsmand

Gammeltorv 22, 1457 København K. Telefon: 33 13 25 12

Ombudsmanden behandler klager over forvaltningsmyndighedernes afgørelser og deres sagsbehandling samt behandling af borgerne.

Udlændingestyrelsen

Ryesgade 53, 2100 København Ø. Telefon: 35 36 66 00. www.nyidanmark.dk

Institut for Menneskerettigheder

Wilders Plads 8K, 1401 København K. Telefon: 32 69 88 88. Mail:info@humanrights.dk www.humanrights.dk www.menneskeret.dk

Patientombuddet og Patientklagecentret

Finsensvej 15,  2000 Frederiksberg. Telefon: 72 28 66 00, dagligt 10-14 www.patientombuddet.dk

Region Sjælland

Alleen 15, 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 00. Mail:regionsjaelland@regionsjaelland.dk

Patientvejledningen

giver rådgivning m.v. om rettigheder som patient i sundhedsvæsenet. Telefon: 70 15 50 01 Man – fre kl. 9-13

Familieretshuset

Nørregade 2, 4100 Ringsted.  Telefon: 72 56 70 00  

Vedtægt for borgerrådgiveren

Vedtægten for Borgerrådgiverens arbejde trådte i kraft den 28. oktober 2021

Læs vedtægten for Borgerrådgiverens arbejde

Borgerrådgivningens brugerundersøgelser

Her kan du se brugerundersøgelser udarbejdet for Borgerrådgivningen.

2016 Borgerrådgivningens brugerundersøgelseFeedback

Sidst opdateret

24.06.2022

Ansvarlig redaktør

Lis Møller

OBS

Sommerferie:

Borgerrådgivningen er lukket i ugerne 28 +29 ( 11. juli - 22. juli 2022)

 

God sommer!

 

 

 

Møder i Borgerrådgivningen :
Har du brug for personligt møde med Borgerrådgivningen, skal du bestille tid til samtale. 

Du kan ikke henvende dig personligt i Borgerrådgivningen uden først, at have lavet aftale telefonisk.

Venligst

Borgerrådgiver
Lene Munck Vilstrup 72 36 86 54

og

Lis Møller 72 36 55 87

 

 

 

Kontaktoplysninger

Det Gamle Rådhus
Rådhuspladsen 1
4300 Holbæk

Ring på telefon 72 36 55 87 for at bestille tid for samtale hos Lene Munck Vilstrup eller Lis Møller.

Skriv sikkert til borgerrådgivning

Lukkedage 2022:

 • Mandag den 11.april - onsdag den 13. april( dagene op til påsken)
 • Fredag den 13. maj: Store Bededag
 • Fredag den 27. maj (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)
 • Mandag den 6. juni: 2. Pinsedag
 • Mandag 17. okt. til fredag 21. okt.: Efterårsferie (uge 42)
 • Tirsdag den 27. dec. til fredag en 30. dec. ( Jul og nytår)