Spring til indhold

Borgerrådgivning

Borgerrådgiveren er til for dig som borger og privat erhvervsdrivende i Holbæk Kommune. Borgerrådgiveren er ansat direkte af kommunalbestyrelsen og adskilt fra kommunens administration. Derfor kan borgerrådgiveren give dig en uvildig rådgivning i sager mellem dig og kommunen. Funktionen kan benyttes af borgere, virksomheder, organisationer m.v. i Holbæk kommune.

Hvis du har brug for generel hjælp og rådgivning, skal du kontakte Borgerservice.

Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med følgende opgaver

 • at forstå information, serviceniveau og afgørelser fra Holbæk Kommune
 • at klage over kommunens sagsbehandling, personalets adfærd, og hvordan praktiske opgaver bliver udført
 • at få rådgivning om dine juridiske rettigheder
 • hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage
 • at genoprette dialogen imellem dig og Holbæk Kommune, hvis den er gået i hårknude
 • at finde og kontakte enheder og medarbejdere i Holbæk Kommune
 • at deltage som observatør ved møder med kommunen, hvis det giver mening for at genetablere samarbejder

Borgerrådgivningen kan ikke hjælpe dig vedr.

 • klager over det faglige indhold i afgørelser, som kommunen har truffet
 • klager som andre klageinstanser tager sig af
 • forældede sager, der er afsluttet for mere end et år siden
 • problemstillinger, der ikke vedrører Holbæk Kommune.
 • sager om medarbejdernes ansættelsesforhold i kommunen
 • Klager over politiske beslutninger, f.eks. serviceniveau

Formålet med borgerrådgiveren

 • styrke borgernes og de private erhvervsdrivendes retssikkerhed og sikre den service, de har krav på.
 • hjælpe borgerne og de private erhvervsdrivende gennem det kommunale system og sikre, at de bliver hørt.
 • gøre kommunen bedre til at betjene borgerne og de private erhvervsdrivende.

Mere rådgivning

I de tilfælde hvor Holbæk Kommunes borgerrådgiver ikke kan hjælpe dig, henviser vi dig til andre rådgivere.

Bisidder

Røde Kors

Kontakt Kate Felby tlf.: 29 62 85 98, som formidler aftale med bisidder.

SIND – Landsforening for psykisk sundhed

Tlf. 70 23 27 50 eller mail: bisidder@sind.dk

(Bisiddere kan benyttes uden at være medlem)

Ældresagen

Tlf.: 53 83 71 05 ring tirsdage mellem kl. 10-15

(Bisiddere kan benyttes uden at være medlem)

Dansk Handicapforbund

(Benyttelse af bisiddere kræver medlemskab)

Tlf.: 39 29 35 55

Folketingets Ombudsmand

Gammeltorv 22, 1457 København K. Telefon: 33 13 25 12

Ombudsmanden behandler klager over forvaltningsmyndighedernes afgørelser og deres sagsbehandling samt behandling af borgerne.

Udlændingestyrelsen

Ryesgade 53, 2100 København Ø. Telefon: 35 36 66 00. www.nyidanmark.dk

Institut for Menneskerettigheder

Wilders Plads 8K, 1401 København K. Telefon: 32 69 88 88. Mail:info@humanrights.dk www.humanrights.dk www.menneskeret.dk

Patientombuddet og Patientklagecentret

Finsensvej 15,  2000 Frederiksberg. Telefon: 72 28 66 00, dagligt 10-14 www.patientombuddet.dk

Region Sjælland

Alleen 15, 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 00. Mail:regionsjaelland@regionsjaelland.dk

Patientvejledningen

giver rådgivning m.v. om rettigheder som patient i sundhedsvæsenet. Telefon: 70 15 50 01 Man – fre kl. 9-13

Familieretshuset

Nørregade 2, 4100 Ringsted.  Telefon: 72 56 70 00  

Vedtægt for borgerrådgiveren

Vedtægten for Borgerrådgiverens arbejde trådte i kraft den 28. oktober 2021

Læs vedtægten for Borgerrådgiverens arbejde

Borgerrådgivningens brugerundersøgelser

Her kan du se brugerundersøgelser udarbejdet for Borgerrådgivningen.

2016 Borgerrådgivningens brugerundersøgelseFeedback

Sidst opdateret

20.09.2022

Ansvarlig redaktør

Lis Møller

OBS

Møder i Borgerrådgivningen :
Har du brug for personligt møde med Borgerrådgivningen, skal du bestille tid til samtale. 

Du kan ikke henvende dig personligt i Borgerrådgivningen uden først, at have lavet aftale telefonisk.

Venligst

Borgerrådgiver
Lene Munck Vilstrup 72 36 86 54

og

Lis Møller 72 36 55 87

Kontaktoplysninger

Det Gamle Rådhus
Rådhuspladsen 1
4300 Holbæk

Ring på telefon 72 36 55 87 for at bestille tid for samtale hos Lene Munck Vilstrup eller Lis Møller.

Skriv sikkert til borgerrådgivning

Læs borgerrådgivningens folder (PDF)

Lukkedage 2022:

 • Mandag den 11.april - onsdag den 13. april( dagene op til påsken)
 • Fredag den 13. maj: Store Bededag
 • Fredag den 27. maj (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)
 • Mandag den 6. juni: 2. Pinsedag
 • Mandag den 17. okt. til fredag den 21. okt.: Efterårsferie (uge 42)
 • Tirsdag den 27. dec. til fredag den 30. dec. ( Jul og nytår)