Spring til indhold

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til jer, som har børn mellem 0 og 16 år. Vi tilbyder råd og vejledning om børn, unge og familiens sundhed og trivsel.

Om Sundhedsplejen

Sundhedsplejens mål er at fremme alle børns sundhed og trivsel. Vi er et tilbud til jer der har børn mellem 0 - 16 år

Telefonisk kontakt i vinterferien

Kontakt sundhedsplejen

Her finder du oplysninger om hvordan vi kan kontaktes

Åbent hus

Sundhedsplejerskerne tilbyder åben konsultation

Spæd- og småbørn

Når du har født, modtager Sundhedsplejen en fødselsanmeldelse fra jordemoderen. Herefter sørger vi for at kontakte dig og lave en aftale om det første hjemmebesøg

Ammerådgivning

I Holbæk Kommune er alle sundhedsplejersker uddannet i at rådgive dig i forhold til amning

Skolesundhedsplejen

Sundhedsplejen er en kombineret ordning. Det vil sige, at sundhedsplejersken tilser spæd- og småbørn samt skolebørn

Tilbud om særlig indsats - tilbud om udvidet indsats i Sundhedsplejen

En God Start er et forebyggende tilbud til kvinder og familier, der under graviditet, fødsel og i tiden efter har behov for en udvidet indsats

Henvisning til støtte fra "En God Start"

Der henvises til "En God Start" via et særligt henvisningsskema, hvorefter der efter et introduktionsbesøg tilbydes individuelt tilrettelagte forløb

Sundhedsvejen.dk

Sundhedsvejen.dk er din indgang til at kommunikere med sundhedsplejersken via e-mail. Her kan du stille spørgsmål omkring sundhed, ernæring, trivsel og udvikling

Gode råd

Har du brug for råd og vejledning kan du til enhver tid kontakte din sundhedsplejerske

Pjecer og links

Her finder du links til pjecer, du selv kan købe eller downloade, samt nyttige links

Information om behandling af personoplysninger

Når vi registrerer og behandler oplysninger om dig, skal vi give dig en række oplysninger herom, i henhold til persondatalovens artikel 13 og 14


Feedback

Sidst opdateret

15.02.2024

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding