Spring til indhold

Husholdningsaffald

Fors A/S står for kommunens affaldsordninger. Her kan du se, hvornår du får hentet affald, og hvordan du skal sortere det.

Fors A/S sørger for, at alle borgere og grundejere får samlet affald ind, og at det sker på en økonomisk, sundhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig måde. 

Se, hvornår du får hentet affald

Alle private husstande, inklusiv sommerhuse, i Holbæk Kommune får hentet: 

  • Restaffald
  • Bioaffald
  • Glas
  • Papir og karton
  • Batterier
  • Småt elektronik
  • Plast
  • Metal

Hvis du ikke har fået tømt dine affaldsbeholdere, skal du kontakte Fors A/S. Du kan også tjekke om der skulle være driftsforstyrrelser på www.fors.dk/drift.

Du kan hente Fors A/S's sorteringsvejledning her

Miljøstyrelsen har lavet nogle små film på YouTube om affald og affaldssortering. Se dem her: Feedback

Sidst opdateret

14.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Fors A/S

Administrationsbygningens adresse:

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
Telefon: 70 20 20 66

E-mail: fors@fors.dk
www.fors.dk

Man.-tors. kl. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Hvornår bliver affaldsbeholderne tømt

Køkkenkværne

Køkkenkværne er ikke tilladt i Holbæk Kommune.
Det skyldes blandt andet, at vi ønsker at genanvende bioaffaldet og forebygge rotter.

Læs mere om køkkenkværne

Regulativ for husholdningsaffald