Karina Møller

02-04-2024

Chef for Læring og Trivsel

Telefon: 72 36 20 62

E-mail: LAER-chefpost@holb.dk

Holbæk Kommune
Læring og Trivsel
0899 Kommuneservice

Karina Møller